Syn.: Aretia carnea (L.) Bubani, Primula carnea (L.) Kuntze
Čeleď: Primulaceae Vent. – prvosenkovité

Androsace carnea

Rozšíření: Tradičně býval druhu Androsace carnea připisován výskyt v horách jihozápadní Evropy, tedy v Kantaberském pohoří, Pyrenejích a Západních Alpách, přičemž v areálu byla rozlišována řada vnitrodruhových taxonů. Novější literatura (např. Flora Iberica) však rostliny z Pyrenejského poloostrova oddělila a prohlásila je za druh Androsace laggeri (syn. A. carnea var. laggeri), na Pyrenejském poloostrově i v Alpách by se měl objevovat potom ještě blízký druh Androsace halleri (syn. A. carnea subsp. halleri), jen v alpské oblasti by se měl vyskytovat ještě poměrně variabilní druh Androsace adfinis (syn. A. carnea subsp. adfinis).
Některé jiné zdroje (např. Marholdův Euro+Med) ale toto rozlišení neakceptují (uznávají jen druhy Androsace adfinis a A. halleri, pyrenejský druh A. laggeri synonymizují s A. carnea).
Lze zaznamenat i spojování určitých druhů do agregátu Androsace carnea (např. Androsace brigantiaca, Androsace halleri a Androsace puberula v soupisu švýcarské flóry – Flora Helvetica 2017). Zcela jistě by si tyto krásné vysokohorské rostliny zasloužily širší revizi a samotné jméno Androsace carnea je zřejmě potřeba odmítnout (nomen rejiciendum).

Ekologie: Roste na kamenitých svazích, skalách a v suti, častěji na silikátovém podkladu, v pásmu od subalpínského do alpínského stupně (až do nadmořské výšky 3000 m). Kvete od června do srpna.

Androsace carnea

Popis: Vytrvalá bylina, 2–6(–8) cm vysoká, listy v přízemní růžici, čárkovité, špičaté, 10–15 mm dlouhé, na okraji brvité, stvol 3–7květý, květy 5–9 mm v průměru, korunní lístky obvejčité, bílé nebo růžové se žlutým nebo bílým středem. Plodem je tobolka.

Poznámka: Pěstuje se také v zahradách, je to oblíbená skalnička. V kultuře se s ní můžeme setkat pod celou řadou jmen, kromě Androsace carnea jsou to například ještě A. brigantica, A halleri, A. puberula aj.

Androsace carnea
Androsace carnea
Androsace carnea

Fotografováno dne 22. 6. 2006 (Itálie, Přímořské Alpy, Colle della Lombarda).