Syn.: Primula septentrionalis (L.) Kuntze
Čeleď: Primulaceae Vent. – prvosenkovité

Androsace septentrionalis

Rozšíření: Roste zejména v boreální části severní polokoule. Centrum rozšíření je situováno do evropské části Ruska a na Sibiř, roste také v severní polovině Severní Ameriky. Ve střední Evropě je výskyt pouze drobný a izolovaný. U nás roste pouze izolovaně v termofytiku, a to v severozápadních Čechách a v Polabí. Starší, dnes už nepotvrzené nálezy jsou z jižní Moravy. Na Slovensku již neroste.

Ekologie: Roste na bazických nevápnitých půdách s nízkým půdním horizontem, na zvětrávaných skalních ploškách, ve vegetaci stepních trávníků, kde vyžaduje nezapojenou vegetaci. Jako efemerní se může se objevit na úhorech a polích. Kvete v květnu.

Popis: Jednoletá rostlina s nízkým a nenápadným vzrůstem. Listy jsou uspořádány v přízemní husté poléhavé listové růžici, mají kopinatý tvar a jsou nepatrně zubaté v horní polovině. Ze středu růžice vyrůstá až 25 cm vysoká lodyha vrcholově větvená na bohatý okolík. Jednotlivé vrcholové květy jsou bíle zbarvené. Koruna svou velikostí značně přesahuje kalich.

Ohrožení a ochrana: Většina z mála českých lokalit zanikla exploatací krajiny. Ohrožení spočívá v přísném nároku na nezapojenou vegetaci a charakter substrátu. V Česku je druh zařazen mezi kriticky ohrožené taxony (C1b) a je chráněn zákonem (§). Na Slovensku je v Červeném zoznamu vedený jako druh vyhynulý. V Německu je přísně chráněný.

Androsace septentrionalisAndrosace septentrionalis
Androsace septentrionalisAndrosace septentrionalis
Androsace septentrionalis

Fotografováno dne 13. 5. 2010 (Rašovické skály).