Syn.: Andryala robusta Lowe
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Andryala glandulosa
Rozšíření: Makaronéský endemit, vyskytuje se na Madeiře a Kanárských ostrovech, uváděný výskyt v Maroku nebyl potvrzen.
Ekologie: Provází suchá stanoviště, zejména útesy nad pobřežím, ale vystupuje až do 1500 m do vnitrozemí.
Andryala glandulosa
Popis: Vytrvalá, hustě bíle nebo hnědavě chlupatá a žláznatá bylina s olistěnou lodyhou vysokou 50–100 cm. Listy jsou střídavé, celokrajné nebo oddáleně chobotnaté až zpeřené, s úkrojky alespoň 2 mm širokými; přízemní listy, často za květu odumřelé, jsou 5–25(–45) cm dlouhé; lodyžní listy jsou zpravidla celokrajné, vejčité až kopinatá, menší než přízemní. Květenství je lata úborů; úbory jsou stopkaté, 8–20 mm dlouhé a 6–15 mm široké, zákrov je jednořadý až dvouřadý, v lůžku úboru jsou přítomny plevky; květy jsou jazykovité, zlatožluté. Nažky jsou 1–1,5 mm dlouhé, tmavohnědé, se světlými žebry vybíhajícími na vrcholu do zoubků; chmýr je šedavý, opadavý.
Poznámka: Dosti proměnlivý druh zejména v hustotě odění, tvaru listů a velikosti úborů; někteří autoři odlišuji více poddruhů.
Andryala glandulosaAndryala glandulosa
Andryala glandulosa
Andryala glandulosa
Fotografovali Jindřich Houska, dne 7. 5. 2006 (Madeira, Porto da Cruz), a Ladislav Hoskovec, dne 30. 6. 2005 (Madeira, Ponta de São Lourenço).