Tachtadžan

Na značné části Andského řetězce, který se táhne víceméně podél pacifické strany jihoamerického kontinentu, je vymezena Andská oblast, která je součástí Neotropis. Táhne se od severozápadní Venezuely a severovýchodní Kolumbie přes Ekvádor, Peru, Bolívii a dosahuje až do Chile a přilehlých oblastí Argentiny. Jde o poměrně mladé pohoří, které bylo vyvrásněno po nárazu litosférických desek asi před 50 miliony let, je zde stále dosti intenzivní sopečná aktivita. Na pacifické straně spadá až k moři, na východě je omezena Amazonskou oblastí. Značná část území leží ve vysokých nadmořských výškách s celoročně stabilním klimatem, kdy v noci teploty mohou poklesat až k bodu mrazu, zato přes den zde panuje horko. Pobřeží v Peru a severní Chile je ovlivněno chladným Humboldtovým proudem, který podmiňuje výskyt pouštního prostředí (Atacama) a mlžných pustin.
Nejtypičtější vegetační typy jsou nelesní, křovinaté a travinobylinné formace páramo, jalca a puna na vysoko položených plošinách. Na návětrných svazích se mohou vyvíjet i horské deštné lesy. Na druhé straně svahy nad Pacifikem hostí specifické polopouštní až pouštní formace. Flóra je mimořádně bohatá, vyskytuje se zde asi 20 % dnes známých druhů cévnatých rostlin: odhaduje se jich zde kolem 50 000. Tomu odpovídá i vysoký endemismus, který činí na úrovni druhů asi 1/3. Na tuto oblast je vázáno také asi 6 endemických čeledí.
Jihozápadní hranice tohoto území je dosti diskutabilní, někteří badatelé ji kladou až do jižního Peru; v tom případě poušť Atacama i přilehlé svahy And leží již v Holantarktis. Rovněž na severozápadě jsou hranice vůči Karibské oblasti poněkud nevyjasněné.

Podpis

Peru
Andská oblast zahrnuje tyto floristické provincie:

Na webu BOTANY.cz najdete z uvedené oblasti tyto druhy: