Syn.: Anisacanthus virgularis (Salisb.) Nees, Justicia quadrifida Vahl, Justicia superba Nees, Justicia virgularis Salisb.
Čeleď: Acanthaceae Juss. – paznehtníkovité

Anisacanthus quadrifidus

Rozšíření: Druh s areálem soustředěným do mexické části madreánské Severní Ameriky, na severu však zasahuje až na jihozápad Texasu, k jihu sestupuje až do horských oblastí mexického státu Oaxaca.

Ekologie: Roste v xerofilní křovinaté vegetaci, ve světlých borových lesích, na horských trávnících a pastvinách, v nadmořských výškách zhruba od 1500 až do 2000 m. Kvete od července do listopadu.

Anisacanthus quadrifidus

Popis: Keř dosahující výšky až okolo 300 cm, s letorosty lysými nebo nežláznatě chlupatými. Listy jsou vstřícné, skoro přisedlé nebo krátce řapíkaté, čárkovité až vejčité, 11–100 mm dlouhé a 1–44 mm široké, na bázi zaokrouhlené až klínovité, celokrajné, na vrcholu zašpičatělé, lysé nebo na rubu řídce žláznaté. Květenství vyrůstá z úžlabí listů, je hroznovité, většinou jednostranné; listeny jsou kopinaté, opadavé; kalich je 4–8 mm dlouhý, cípy jsou kopinaté, 3–7 mm dlouhé, žláznatě chlupaté, koruna je 24–45 mm dlouhá, červená, vně nežláznatě chlupatá, 2pyská, horní pysk je celistvý, až 22 mm dlouhý, dolní je 3laločný, laloky jsou čárkovité, až 23 mm dlouhé; tyčinky jsou 2, až 17 mm dlouhé, čnělka je až 38 mm dlouhá, červená. Plodem je tobolka, 13–20 mm dlouhá.

Poznámka: V rodu Anisacanthus je v současnosti akceptováno 12 druhů (POWO 2019), všechny pocházejí z Nového světa.

Anisacanthus quadrifidus
Anisacanthus quadrifidus

Fotografovala Věra Svobodová, dne 25. 10. 2019 (Mexiko, stát Oaxaca, Hierve el Agua).