Zobrazit místo Annamská provincie na větší mapě

Těžiště tohoto území, které spadá do Indočínské oblasti Paleotropis, leží ve Vietnamu, s nevelkým přesahem do pohraničních oblastí ve východní Kambodži a jihovýchodním Laosu. K území patří i skupina korálových atolů Hoang Sa. Geologicky je budováno prekambrickými rulami, které jsou často překryty metamorfovanými mladšími sedimenty. Těmito horninami v druhohorách pronikly žulové intruze, místy vystupují i mladší vulkanity. V jižní části provincie panuje horké tropické klima ovlivňované jihovýchodním monzunem, zatímco hory na severozápadě jsou v zimě v dosahu chladného severního proudění.

Annamská provincie

Vegetace je dosti pestrá a různorodá. V nižších partiích podél pobřeží jsou porosty s dominancí druhů z čeledi Dipterocarpaceae a Myrtaceae, jejich součástí jsou také četné palmy (Arecaceae) a Cycas pectinata. Ve vyšších polohách jsou deštné lesy s převahou zástupců čeledi Fagaceae, především rodu Lithocarpus, a významným zastoupením Magnoliaceae a Lauraceae, které ve vyšších polohách doplňují jehličnany. Součástí této vegetace jsou i obří byliny, např. Musa bakeri a mohutné druhy z čeledi Zingiberaceae. Nejvyšší polohy jsou ovlivněny kondenzací oblačnosti a v druhové skladbě lesní vegetace jsou typické rostliny z čeledí Theaceae a Ericaceae. V humidních podmínkách je mnoho orchidejí, např. z rodů Coelogyne a Calanthe.

Annamská provincie

Květena provincie je velmi bohatá, na její druhové skladbě se účastní mozaika holarktických elementů, k nimž patří např. zástupci bukovitých (Fagaceae), včetně dubů (Quercus), borovic (Pinus) a tisu Taxus wallichiana. Typické elementy jihovýchodní Asie zastupují dvojkřídláčovité (Dipterocarpaceae), např. rody Shorea a Hopea. K jižnímu (gondwanskému) elementu patří např. nahosemenný Podocarpus neriifolius. Součástí flóry jsou i starobylé prvky, např. Illicium tenuifolium. Je zde mnoho endemitů, především na druhové úrovni.

Annamská provincie

Annamská provincie je na BOTANY.cz zastoupena druhy:

Sousedící floristické provincie:

Annamská provincie

Fotografovala Věra Svobodová.