Syn.: Gnaphalium carpaticum Wahlenb.
Čeľaď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité / astrovité
Antennaria carpatica subsp. carpatica
Rozšírenie: Tento taxón je považovaný za endemit Karpát. V Západných Karpatoch sa vyskytuje v Západných, Vysokých (tu aj v poľskej časti) a Belianskych Tatrách a v západnej časti Nízkych Tatier. Známy je tiež relatívne vzácne z ukrajinských Karpát, udávaný je aj z Rumunska.
Ekológia: Rastie na vápencových (tiež mylonitoch) skalách a holiach, zriedkavejšie aj sutinách v subalpínskom až alpínskom (subniválnom) stupni. Vyžaduje vlhké, zásadité, humózne, kamenité i hlinité pôdy. Kvitne od júna do septembra.
Antennaria carpatica subsp. carpatica
Opis: Trváca, plstnatá rastlina vysoká 5–20 cm. Podzemok viachlavý, bez výhonkov. Byle trsnaté, priame, nerozkonárené, listnaté. Prízemné listy sú obrátene kopijovité až čiarkovité, končisté, byľové riedke, horné s hnedou chrupkovitou špičkou, všetky 3-žilové, na obidvoch stranách plstnaté alebo na líci lysé a tmavozelené. Úbory po (2–)6–10(–11) v hlávkovitom chocholíku, zákrov 6–8 mm dlhý, listene škridlicovité, vonkajšie vlnaté, vnútorné suchoblanité, tupé, hnedé, na okraji bledšie, na samičích kopijovité, na samčích obrátene vajcovité, samičie kvety žltkasté, samčie žltobiele, hore červenkasté, peľnice purpurové. Plod je nažka.
Ohrozenie a ochrana: Nepatrí medzi druhy priamo ohrozené ľudskými aktivitami vzhľadom na ťažisko výskytu v horských, ťažko prístupných biotopoch. Na Slovensku je plešivec karpatský pravý zaradený medzi málo dotknuté (LC) druhy. V SR nie je zákonom chránený, je však zapísaný do Červenej knihy Ukrajiny.
Poznámka: Taxón je opísaný zo slovenskej strany Vysokých Tatier. V Alpách a Karpatoch sa druh A. carpatica vyskytuje v ďalších poddruhoch, niekedy chápaných ako samostatné druhy (napr. A. helvetica).
Antennaria carpatica subsp. carpaticaAntennaria carpatica subsp. carpatica
Antennaria carpatica subsp. carpatica
Foto: 23. 6. 2005, 7. 7. a 11. 7. 2006 (Slovensko, Vysoké a Belianske Tatry).