Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Anthemis maritima
Rozšíření: Roste v přímořských oblastech Portugalska a Španělska, jižní a západní Francie, na Korsice, Sardinii i Sicílii, střední Itálii, na východ zasahuje až do Ruska. Vyskytuje se i v severní Africe.
Ekologie: Výslunná, suchá stanoviště v písčitých a kamenitých pobřežních zónách. Kvete od května do listopadu.
Anthemis maritima
Popis: Vytrvalé byliny až polokeře s dřevnatějícím oddenkem, vysoké 10–35 cm. Lodyhy jsou poléhavé až vystoupavé, zpravidla lysé, v horní části však nezřídka chlupaté. Listy dužnaté, bohatě nepravidelně členěné v kopinaté úkrojky s charakteristickým povrchem s vtisklými tečkami. Úbory v průměru až 4 cm, vyrůstající jednotlivě na přímých, vlnatě chlupatých výhoncích. Zákrov je nálevkovitý až polokulovitý, zákrovní listeny kopinaté, vlnatě chlupaté. Trubkovité květy zlatožluté. Liguly jazykovitých květů bílé, oválné, na vrcholu často mělce troj- nebo čtyřlaločné. Plodem je nažka.
Anthemis maritimaAnthemis maritima
Anthemis maritimaAnthemis maritima
Anthemis maritima
Anthemis maritima
Fotografovali Tomáš Mrázek, dne 25. 8. 2009 (Francie, mořské pobřeží u Sainte-Croix) a Vít Grulich, 16. 5. 2013 (Itálie, Sardinie, San Giovanni di Sinis, Tharros).