Čeleď: Rubiaceae Juss. – mořenovité
Anthospermum spathulatum
Rozšíření: Pochází z Jihoafrické republiky, kde roste v provincii Western Cape a poněkud přesahuje i do provincie Eastern Cape.
Ekologie: Provází stanoviště s keřovou vegetací fynbos na různých podkladech, vystupuje až do nadmořské výšky 1800 m.
Anthospermum spathulatum
Popis: Dvoudomý keřík nebo keř, vysoký 0,3–1,5(–3) m; stonky jsou prutovité, přímé, oblé, často bohatě větvené, postranní větve vstřícné, většinou přímo odstálé. Listy jsou vstřícné, obkopinaté, kopinaté až čárkovitě kopinaté, (3–)4–12 mm dlouhé a 0,5–2,5(–3) mm široké, lysé, na líci lesklé; palisty jsou drobné, brvité; v paždí listů vyrůstají zkrácené postranní větvičky s listy zmenšenými, tvoří zdánlivé přesleny. Květenství představují strboulovitě zkrácené vidlany téměř přisedající v paždí listů; květy jsou 4četné. Samčí květy mají nepatrný kalich, korunu široce nálevkovitou s cípy 2–3,4 mm dlouhou, žlutozelenou nebo bělavou, drobný; 4 dlouhé tyčinky a zakrnělý semeník. Samičí květy mají rovněž nepatrný kalich, korunní cípy jsou jen 0,3–0,8 mm dlouhé, semeník je spodní, čnělky jsou 2. Plody jsou dvounažky, merikarpia jsou obvejcovitá až elipsoidní, 2,4–3,2 mm dlouhá, červenohnědá, lesklá, na vrcholu většinou s vytrvávajícím kalichem.
Poznámka: Druh je velmi proměnlivý, někteří badatelé rozeznávají v rámci něj až 5 subspecií, některé z nich jsou velmi obtížně odlišitelné od dalšího příbuzného druhu Anthospermum aethiopicum. V rámci druhu byly dosud zjištěny 3 ploidní úrovně (diploidní, tetraploidní a hexaploidní), není ani přesněji znám vztah mezi variabilitou morfologickou a karyologickou.
Anthospermum spathulatum
Anthospermum spathulatum
Fotografováno dne 22. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Gouda, Tulbagh Kloof).