Syn.: Anthyllis alpestris Rchb., Anthyllis alpicola Brugger, Anthyllis valesiaca Beck
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris
Rozšíření: Evropský horský taxon. Roste v řadě horských skupin ve Španělsku (včetně Pyrenejí), dále v Alpách a snad i na Balkáně; údaje z Karpat se asi týkají jiných poddruhů.
Ekologie: Nejčastěji roste na loukách a pastvinách, ale také v nezapojených trávnících na skalkách, na zazemněných sutích a zarůstajících říčních náplavech, vyhledává vápencové podloží. Lokality leží v subalpínském až alpínském stupni v nadmořských výškách 1000–3000 m.
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris
Popis: Trsnatá vytrvalá bylina; lodyhy jsou 10–30(–40) cm vysoké, na bázi větvené, přitiskle chlupaté a olysávající. Listy jsou často soustředěny na bázi lodyh, jsou lichozpeřené, přitiskle chlupaté, nejdolejší lístky jsou často redukované na koncový lístek, který bývá eliptický, 2–4 cm dlouhý a asi 1 cm široký (pokud jsou přítomny postranní lístky, bývají mnohem menší), vyšší lodyžní listy mají 3–4 jařma a koncový lístek 2–2,2 cm dlouhý a 0,4–0,6 cm široký. Květenství je strboul 3–4 cm v průměru; listeny jsou dlanité, 1–1,5 cm dlouhé; kalich je asi 1,2 cm dlouhý, odstále chlupatý; koruna je 1,5–1,7 cm dlouhá, zlatožlutá. Plodem je nažka 4,5–5 mm dlouhá.
Poznámka: Dosti podobný je další horský poddruh úročníku Anthyllis vulneraria subsp. carpatica, ten se však vyznačuje přitiskle chlupatým kalichem.
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris
Fotografoval Vít Grulich, ve dnech 24. a 25. 8. 2015 (Švýcarsko, kanton Graubünden, Aua da Vau a Alp Buffalora).