Syn.: Vulneraria heterophylla Moench
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Anthyllis vulneraria
Rozšíření: Skoro celá Evropa, včetně Islandu (kromě nejsevernějších a nejvýchodnějších oblastí kontinentu), severní Afrika, Etiopie, Malá Asie, Zakavkazsko, snad i Himálaj. Zavlečen do Severní Ameriky. U nás se vyskytuje roztroušeně od nížin až do hor.
Ekologie: Roste na loukách a pastvinách, na mezích, v lesních lemech, kolem silnic a na železničních náspech, především na vápenci.
Popis: Dvouletá až víceletá bylina, lodyha poléhavá, vystoupavá nebo i přímá, 15–50(–65) cm dlouhá, obvykle chlupatá, listy řapíkaté, lichozpeřené, přízemní občas redukované na koncový lístek, lodyžní s 1–7 páry postranních lístků a lístkem koncovým, lístky eliptické až čárkovité, celokrajné, palisty srostlé s řapíkem. Květní hlávky po 2–3, vzácně i jednotlivé s podpůrnými listeny dlanitodílnými, koruna světle žlutá, vzácněji zlatožlutá, růžová, bělavá, křídla kratší než pavéza a delší než člunek, kvete od května do července. Plodem je jednosemenný lusk.
Využití: V minulosti byl úročník bolhoj používán v lidové medicíně, byla mu přičítána i moc magická. Od poloviny 19. století byl pěstován jako pícnina, především v málo úrodných a horských oblastech.
Poznámka: Druh je velmi variabilní. V Evropě se údajně rozlišuje 23 poddruhů, z nichž u nás se vyskytují tři:
A. v. subsp. pseudovulneraria (úročník bolhoj obecný) má lodyžní listy s koncovým lístkem větším než jsou ostatní lístky, stejnoměrně olistěnou lodyhu a málo přízemních listů (na našich fotografiích);
A. v. subsp. polyphylla (úročník bolhoj mnoholistý) má horní lodyžní listy se všemi lístky stejně velkými;
A. v. subsp. carpatica (úročník bolhoj karpatský) má lodyžní listy s koncovým lístkem větším než jsou ostatní lístky (tedy podobně jako úročník bolhoj obecný), avšak lodyha je olistěná jen v dolní polovině a přízemních listů je mnoho.
Ohrožení a ochrana: Poddruhy Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla a A. vulneraria subsp. carpatica jsou řazeny k nedostatečně prostudovaným taxonům naší květeny (C4b).
Anthyllis vulneraria
Anthyllis vulneraria
Fotografováno dne 2. 5. 2008 (Mikulov, Svatý kopeček).