Zobrazit místo Antilská provincie na větší mapě

Území je tvořeno ostrovy v Karibském moři a v Atlantiku a náleží k němu jen nevelký kousek pevniny na jižním cípu Floridy. Jeho součástí jsou Bermudy, Bahamy, velké ostrovy Kuba, Hispaniola, Jamajka a Portoriko a řetěz ostrovů Malých Antil až po Grenadu a Barbados.
Antilská provincie
Velké ostrovy jsou kontinentálního původu a jejich jádra jsou tvořena starými krystalickými horninami, které mohou být místy i serpentinizované; krystalická jádra často obalují vápencové sedimenty. Bermudy a Malé Antily jsou mladší, vulkanické; některé menší ostrovní skupiny mají původ korálový. Klima je tropické, s dostatečnými srážkami, je ovlivňováno teplými mořskými proudy, jen lokálně jsou zde sušší biotopy. Pravidelně zde procházejí hurikány.
Antilská provincie
Vegetace Antil je velmi rozmanitá. V nižších polohách s vysokými srážkovými úhrny jsou druhově velmi pestré deštné lesy s několikapatrovou strukturou, četnými epifyty, zejména z řad ananasovitých (Bromeliaceae) a orchidejí (Orchidaceae). Ve vyšších polohách, kde dochází ke kondenzaci oblačnosti, jsou porosty s vysokým zastoupením myrtovitých (Myrtaceae), v nichž je patrný i významný podíl vavřínovitých (Lauraceae) a stromových kapradin, zejména z rodů Cyathea a Alsophila. Na propustných vápencích bývá odlišná druhová skladba, v níž mají podíl např. vysoké dřeviny z čeledi bobovitých (Fabaceae). Na nejsušších stanovištích se vyvinuly kaktusové křoviny, mimo jiné s druhy rodů Opuntia a Melocactus, které provázejí i různá agáve, např. Agave albescens. Zejména na mokřadech jsou časté palmy (Arecaceae).
Antilská provincie
Flóra Antilské provincie je velmi bohatá, s vysokým stupněm endemismu. Není zde sice rozlišena žádná endemická čeleď, ale zato asi 200 endemických rodů a druhový endemismus dosahuje kolem 40 %. Jsou zde zastoupeny i evolučně velmi starobylé typy, např. Microcycas calocoma, mezi evoluční relikty patří např. druhy rodů Illicium a Magnolia. Značný podíl mají v květeně neotropické prvky, např. z čeledí Annonaceae, Passifloraceae, samozřejmě také kaktusy (Cactaceae) a ananasovité (Bromeliaceae). Z holarktických elementů sem zasahuje několik druhů borovic (Pinus), na Bermudách je endemický jalovec Juniperus bermudiana.
Antilská provincie
Dílčí články o provincii:

Původní květenu Antilské provincie na BOTANY.cz zastupují:

Sousedící floristické provincie:

Antilská provincie
Fotografovala Elena Kukučková.