Syn.: Boletus serialis (Fr.) Spreng., Coriolellus callosus (Fr.) M.P. Christ., Coriolellus serialis (Fr.) Murrill, Coriolellus serialis f. callosus (Fr.) Domański, Coriolus serialis (Fr.) Komarova, Daedalea serialis (Fr.) Aoshima, Fomitopsis serialis (Fr.) P. Karst., Physisporus callosus (Fr.) P. Karst., Polyporus callosus Fr., Polyporus echinatus (Hoffm.) Pers., Polyporus favogineus (Hoffm. ex Harz) Wettst., Polyporus fechtneri Velen., Polyporus pallidissimus Velen., Polyporus pseudoannosus Velen., Polyporus serialis Fr., Polyporus vaporarius var. favogineus Hoffm. ex Harz, Polystictus serialis (Fr.) Cooke, Poria callosa (Fr.) Quél., Poria echinata Hoffm., Pycnoporus serialis (Fr.) P. Karst., Trametes contigua Wettst., Trametes serialis (Fr.) Fr.
Čeleď: Fomitopsidaceae Jülich – troudnatcovité
Antrodia serialis
Rozšíření: Je rozšířená téměř na celé Zemi.
Ekologie: Najdeme ji po celý rok na mrtvém dřevu jehličnanů, na pařezech, padlých kmenech, ale i na trámech v budovách, podzemních prostorách a v dolech, kde vytváří zvláště velké plodnice. Upřednostňuje smrk.
Popis: Plodnice jsou zpočátku téměř rozlité, dlouhé až 20 cm, později se na části plodnic vyvinou klobouky uspořádané střechovitě nad sebou. Klobouky jsou bokem přirostlé k substrátu, většinou polokruhovité s tenkým bílým okrajem. Povrch plodnic je hrbolatý, plstnatý, bílá barva mladých plodnic se později mění na žlutavou a okrově až rezavě hnědou. Rourky jsou 0,2–0,8 cm dlouhé, tlustostěnné, často roztrhané. Póry jsou malé, téměř okrouhlé, oddělené tlustými stěnami, mají bílou barvu. Dužnina je kožovitá, bílá, bez vůně. Výtrusy jsou podlouhlé, bezbarvé, 7–10 × 2–2,5 µm velké.
Záměny: Podobná může být outkovka bělohnědá (Antrodia albobrunea). Bělochoroš hořký (Postia stiptica) má plodnice podobného tvaru, je zbarven jen bíle nebo krémově .
Poznámky: Je nejedlá. Způsobuje hnědou kostkovitou hnilobu dřeva, patří mezi dřevokazné houby často napadající dřevo v budovách a podzemních prostorách.
Antrodia serialis
Antrodia serialis
Fotografováno 7. 3. 2009 (Ralská pahorkatina) a 23. 5. 2009 (Horoměřice).