Syn.: Amathea pulchra Raf., Aphelandra cristata (Jacq.) R. Br., Aphelandra incerta Leonard, Justicia pulcherrima Jacq., Justicia putata Loefl., Justicia quadrigona Vahl ex Link
Čeleď: Acanthaceae Juss. – paznehtníkovité
Aphelandra pulcherrima
Rozšíření: Druh severní části Jižní Ameriky, kde se vyskytuje v oblasti od Surinamu přes Venezuelu až po Kolumbii, na jihu zasahuje snad až do andské části Bolívie; bývá uváděn i ze středoamerické Panamy a Kostariky.
Ekologie: Roste v tropických lesích a křovinaté vegetaci, často se objevuje na březích vodních toků, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 2200 m.
Aphelandra pulcherrima
Popis: Vytrvalá bylina až keř dosahující výšky až okolo 4 m, s letorosty v průřezu hranatými, později okrouhlými, lysými nebo řídce chlupatými. Listy jsou řapíkaté, eliptické až obvejčité, až 30 cm dlouhé a 11 cm široké, na bázi klínovité, po okraji mělce vroubkované nebo zvlněné, na vrcholu zašpičatělé, na líci lysé, na rubu řídce chlupaté nebo lysé. Květenství je terminální, klasy vyrůstají jednotlivě nebo po několika, jsou přisedlé, až 20 cm dlouhé, vřeteno je plstnaté; listeny jsou kosočtverečné, střechovitě se překrývající, 7–9,5 mm dlouhé a 5–6 mm široké, celokrajné, na vrcholu špičaté až zašpičatělé, jemně chlupaté nebo brvité; kališní cípy jsou zřetelně delší než listeny, kopinaté, lysé; květy jsou 2pyské, světle červené, trubka je až 5 cm dlouhá, horní pysk je vzpřímený, asi 2 cm dlouhý, 2laločný, dolní pysk je odstálý, 3laločný, prostřední lalok je kopinatý, asi 2,4 cm dlouhý, postranní laloky jsou zhruba 0,5 cm dlouhé. Plodem je podlouhlá tobolka.
Poznámka: V současnosti je k neotropickému rodu Aphelandra započítáváno 196 akceptovaných druhů, které se vyskytují v oblasti od středního Mexika až po jihovýchodní Brazílii. Centrem druhové diverzity rodu je andská oblast Kolumbie, Ekvádoru a Peru. Ke komplexu druhu Aphelandra pulcherrima bývá literaturou přiřazováno na 40 blízce příbuzných druhů, z nichž asi 13 se vyskytuje jen ve Střední Americe, přibližně 25 druhů pak na severu Jižní Ameriky.
Aphelandra pulcherrima
Aphelandra pulcherrima
Aphelandra pulcherrima
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 21. 1. 2016 (Venezuela, Parque Nacional Canaima).