Syn.: Helosciadium nodiflorum subsp. repens (Jacq.) Thell., Helosciadium repens (Jacq.) W. D. J. Koch, Sium repens Jacq.
Čeľaď: Apiaceae Lind. – miříkovité / mrkvovité
Apium repens
Rozšírenie: Európsky druh s disjunktívnym areálom, pričom celkové rozšírenie nie je presne známe. V západnej časti Európy sa vyskytuje v krajinách Beneluxu, na sever po Dánsko, v strednej Európe vo Švajčiarsku, Rakúsku, na Slovensku, v Maďarsku a na juhu v Portugalsku a Španielsku, Taliansku a Turecku, tiež na Tenerife. Sekundárny výskyt je známy zo Severnej Ameriky (Pennsylvania).
V Českej republike nerastie. Na Slovensku je výskyt druhu obmedzený iba na juhozápadnú časť. Viacero lokalít bolo v minulosti známych na Záhorskej nížine, ďalej v širšom okolí Bratislavy a niekoľko lokalít na Podunajskej nížine. Tu má aj v súčasnosti najviac známych miest výskytu.
Ekológia: Rastie na vlhkých, občasne zaplavovaných pôdach, na slaniskách, na brehoch stojatých vôd, tiež na ruderálnych stanovištiach, v priekopách, kanáloch, a vzácne aj na poliach. Vyžaduje prednostne karbonátové, piesočnaté aj ílovité pôdy. Dlhodobo dokáže prežívať zaplavenie, v takom prípade sa aj mení vzhľad rastliny. Kvitne nepravidelne v závislosti od klimatických podmienok v tom ktorom roku. Na Slovensku je výskyt obmedzený iba na nížiny, v iných oblastiach areálu stúpa až do horských polôh. Kvitne od júna do septembra.
Apium repens
Opis: Trváca rastlina vysoká 10–30 cm. Byle poliehavé, duté, na uzloch zakoreňujúce, vo vode plávajúce dlhé až 1 m. Listy perovito zložené s 2–5 pármi vajcovitých až okrúhlych, 5–15 mm dlhých, nepravidelne vrúbkovane zubatých lístkov, koncový lístok 3-laločný. Súkvetie je dlhostopkatý okolík zložený z 3–6 okolíčkov, obaly z 3–7 listeňov, obalčeky z 5–6 kopijovitých, 3-žilových listencov s bielym okrajom, kvety drobné, biele alebo zelenkasté. Plody vajcovité, 1 mm dlhé, lesklo tmavohnedé.
Ohrozenie a ochrana: Ohrozenie druhu predstavuje priama likvidácia biotopov – odvodnenie, intenzifikácia poľnohospodárstva, stavebná činnosť, zavážanie lokalít odpadom a podobne. Často sa vyskytuje v plošne aj početne veľmi obmedzených populáciách. Na Slovensku je zeler plazivý zaradený medzi zranitelné (VU) a zákonom chránené druhy. Chránený i v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Francúzsku a Švajčiarsku. Zaradený je do Berneskej konvencie i CORINE Biotopes and the Habitats Directive (92/43/EEC).
Poznámka: Vzácny druh ustupujúci v celom svojom areáli.
Apium repensApium repens
Apium repens
Foto: 17. 9. 2006 (Slovensko, Podunajská rovina).