Česká jména: kalatka dlouholistá (Presl 1846)
Čeleď: Aponogetonaceae J. G. Agardh – kalatkovité
Aponogeton distachyos
Rozšíření: Přirozeně roste pouze v Jihoafrické republice v provincii Western Cape, na východ po Plettenberg Bay. Údaje z jiných oblastí jižní Afriky, ale např. i z jižní Francie a Anglie, Austrálie (jihovýchod a Tasmánie), Nového Zélandu, Kalifornie a středního Chile, se týkají vysazených nebo zplanělých rostlin.
Ekologie: Roste ve stojatých vodách (rybníky, nevysýchající mokřady) nebo v tocích s pomaleji proudící vodou, až do nadmořské výšky kolem 300 m.
Aponogeton distachyos
Popis: Vytrvalá vodní bylina s tmavým hlízovitým oddenkem až 6 cm velkým, kořenícím ve dně. Listy jsou střídavé, řapíkaté, čepel plave na hladině, je eliptická až kopinatá, 6–20 cm dlouhá a 2–7 cm široká, na bázi většinou zaokrouhlená, na vrcholu špičatá, se souběžnou žilnatinou a na ni kolmými anastomózami. Květenství je vidličnaté, tvořené 2–6 cm dlouhými, mnohokvětými klasy; vonné oboupohlavné květy jsou dvouřadě uspořádány; okvětní lístek je jediný, volný, vejčitý až vejčitě kopinatý, za květu až 1,8 cm dlouhý, sněhobílý nebo narůžovělý, za plodu zelenající a zvětšený; tyčinky jsou v kruhu v počtu 8–16, nesou nápadně tmavé prašníky; gyneceum tvoří 2–6 volných plodolistů, každý s 1–4 vajíčky. Plody jsou asi 1 cm dlouhé měchýřky s přímým zobánkem; semena mají houbovité osemení.
Využití: Kromě toho, že jde o akvaristy oblíbenou, často pěstovanou rostlinu, škrobnaté hlízy jsou občas využívány ke konzumaci lidmi i dobytkem.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu květeny Jihoafrické republiky (2009) je zařazen do kategorie taxonů vyžadujících pozornost (LC – least concern).
Aponogeton distachyosAponogeton distachyos
Aponogeton distachyos
Aponogeton distachyos
Fotografovala Alena Vydrová, dne 22. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Tulbagh).