Syn.: Hyoseris foetida L., Lampsana foetida (L.) Scop.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Aposeris foetida
Rozšíření: Oblast rozšíření se rozkládá v horách střední a východní Evropy, areál sahá od Alp přes Karpaty až do pohoří Balkánu. U nás se vyskytuje pouze na východní Moravě u Brumova-Bylnice v Bílých Karpatech. Na Slovensku je hojnější.
Ekologie: Roste nejčastěji ve vlhkých stinných lesích, zejména bučinách a dubohabřinách, ale také na lesních loukách a pasekách. Vyhledává čerstvě vlhké humózní půdy, obvykle na bazických podkladech. Vyskytuje se od pahorkatin do subalpínského pásma. Kvete od května do července.
Aposeris foetida
Popis: Vytrvalé byliny s charakteristickým zápachem po starých bramborách. Stvol bezlistý, 10–20 cm vysoký, nese jediný úbor. Listy lysé, nahloučené v bohaté přízemní růžici, 12–20 cm dlouhé, v obrysu široce obkopinaté až obvejčité, peřenosečné, s postranními úkrojky nepravidelně trojúhelníkovitými nebo obdélníkovitými a koncovým úkrojkem kosníkovitým. Úbor je chudokvětý, 15–25 mm v průměru, květy jsou žluté. Zákrov je zvonkovitý, vnitřní zákrovní listeny jsou výrazně delší než vnější. Plodem je nažka bez chmýru.
Ohrožení a ochrana: Jedná se o kriticky ohrožený druh naší květeny (C1r), ve stejné kategorii je také chráněn zákonem (§1).
Aposeris foetida
Aposeris foetidaAposeris foetida
Aposeris foetida
Fotografováno dne 15. 6. 2008 (Slovensko, NP Poloniny).