Zobrazit místo Appalačská provincie na větší mapě

Jádrem provincie je pásmové Appalačské pohoří podél východního pobřeží Spojených států, okrajově zasahuje až do jižních částí Ontaria a Quebeku v Kanadě. Na severu provincie velmi plynule přechází do cirkumboreální Kanadské provincie. Na východě je od Atlantiku oddělena provincií Atlantské nížiny a na západě tvoří okraj souvislých stepí hranici vůči Provincii severoamerických prérií.

Appalačské hory

Geologie Appalačského pohoří je dosti složitá, jde o komplex sedimentárních i vyvřelých hornin. Klima je mírné, oceanické, dosti vlhké, s teplými léty a ve vyšších polohách se zimami s bohatou sněhovou pokrývkou.

Appalačské hory

Vegetace je charakterizována smíšenými lesy, které směrem na jih přecházejí v porosty opadavých listnáčů. Z jehličnanů jsou typické smrky (Picea rubra), jedle (Abies balsamea a Abies fraseri), jedlovce (Tsuga canadensis), více druhů borovic (Pinus), ale i zeravy (Thuja occidentalis). Z listnáčů zde najdeme zástupce četných evropských rodů – více druhů dubů (např. Quercus rubra) a javorů (Acer), dále kaštanovník Castanea dentata, jasany (Fraxinus) a lípy (např. Tilia americana). Najdeme zde i vegetaci s akáty (Robinia pseudacacia a Robinia hispida).

Appalačské hory

Květena území je překvapivě bohatá a jsou v ní zastoupeny i četné starobylé reliktní druhy. Je to dáno tím, že hlavní pohoří má severojižní průběh, takže při kolísání klimatu ve čtvrtohorách zde došlo – ve srovnání s Evropou – k mnohem menší destrukci třetihorní flóry. Ze starobylých prvků se zde dochovaly např. liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), šácholany (např. Magnolia) a vilín virginský (Hamamelis virginiana).

Appalačské hory

Z původních druhů této provincie na BOTANY.cz najdete:

Sousedící floristické provincie:

Appalačské hory

Fotografovali Pavlína Zahradníková a Vladimír Janeček.