Syn.: Aquilegia stellata hort. ex Steud.
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Aquilegia vulgaris var. stellata

Rozšíření: Varieta v Evropě široce rozšířeného orlíčku obecného (Aquilegia vulgaris). Exemplář se jménem Aquilegia rosea sive stellata, který je představovanému taxonu podobný, je popsán i zobrazen v knize Johna Parkinsona (1567–1650) Paradisi in sole paradisus terrestris. Byl tedy znám už v 17. století. Současné botanické databáze tento taxon neakceptují, což se vzhledem k výrazné morfologické vyhraněnosti této rostliny může jevit jako poněkud zvláštní. Podobným odchylkám u orlíčku obecného bývá obvykle přisuzována teratologická povaha.

Ekologie: Pěstuje se v zahradách jako okrasná rostlina, je zde zastoupen v několika kultivarech. Jeho ekologické požadavky jsou nejspíš podobné jako u nominátní variety.

Popis: V mnoha ohledech je tento taxon podobný nominátní varietě, podstatným rozdílem jsou však plné květy, které jsou tvořeny zmnoženými vnějšími (kališními) lístky, květy vlastně zcela postrádají pro orlíček charakteristické ostruhy vnitřních (korunních) lístků. Základní barva květů je patrně růžová, v kultuře se však můžeme setkat i s kultivary jiných barev.

Aquilegia vulgaris var. stellataAquilegia vulgaris var. stellata
Aquilegia vulgaris var. stellata
Aquilegia vulgaris var. stellata
Aquilegia vulgaris var. stellata
Aquilegia vulgaris var. stellata

Fotografováno dne 4. 6. 2020 (Česko, Čechy, Průhonice, Dendrologická zahrada VÚKOZ).