Syn.: Turritis nemorensis Wolf ex Hoffm., Turritis gerardii Besser, Arabis contracta Spenner subsp. gerardii (Besser) Čelak., Arabis gerardii (Besser) W. D. J. Koch, Arabis hirsuta subsp. planisiliqua (Pers.) Thell., Arabis planisiliqua auct. non (Pers.) Rchb. f. – huseník luční
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Arabis nemorensis
Rozšíření: Eurasijský druh, areál se rozkládá v oblasti od Porýní a severního úpatí Alp přes střední Evropu, jižní Skandinávii, střední Rusko a Zakavkazsko až po západní Sibiř. V České republice roste vzácně především ve středních a východních Čechách a na jižní a střední Moravě.
Ekologie: Roste na slatinných loukách nebo ve světlejších lužních lesích. Dříve rostl roztroušeně v úvalech velkých řek.
Arabis nemorensis
Popis: Dvouletá až krátce vytrvalá bylina, 30–100(–120) cm vysoká. Lodyha je přímá, na bázi někdy větvená, alespoň v dolní části má přitisklé, krátce stopkaté až téměř přisedlé 2–4ramenné trichomy, s příměsí krátkých jednoduchých trichomů. Přízemní listy v růžici, obvejčité až eliptické, lodyžní listy jsou velmi hustě postavené, delší než jednotlivá internodia, úzce vejčité až kopinaté, s vidličnatými trichomy. Střední lodyžní listy jsou na bázi hluboce srdčité a s oušky, které mohou být přitisklé k lodyze, na každé straně se 3–6 výraznými zuby. Květenství je hroznovité, bohaté, prodloužené, korunní lístky jsou bílé, 3–6 mm dlouhé. Plodem jsou četné, úzké a přímé šešule, až 5 cm dlouhé, jejichž chlopně jsou výrazně hrbolaté nad mírně vyniklými semeny. Kvete v dubnu až červnu.
Ohrožení a ochrana: Huseník hajní je zařazen do kategorie kriticky ohroženým druhům (C1b), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§1). Na Slovensku je hodnocen jako druh ohrožený (EN), i zde je chráněn zákonem (§).
Arabis nemorensisArabis nemorensis
Arabis nemorensis
Fotografováno ve dnech 26. 5. a 15. 6. 2010 (Rašovice).