Syn.: Arabis hirsuta subsp. sagittata (Bertol.) Rchb., Arabis hirsuta var. sagittata (Bertol.) Rchb., Turritis sagittata Bertol.
Česká jména: huseník střelovitý (Opiz 1852, Domin-Podpěra 1928, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: arábka šípovitá (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Arabis sagittata
Rozšíření: Hranice areálu nejsou přesně známé, druh se totiž nerozlišoval od huseníku chlupatého (Arabis hirsuta s. str.). S jistotou roste v jižní, střední a jihovýchodní Evropě, na východě po Kavkaz. U nás mozaikovitě v teplejších územích, především ve středních Čechách a na jižní a střední Moravě. Ve vyšších a chladnějších polohách úplně chybí. Podobně i na Slovensku roste převážně v teplejších oblastech Podunajské nížiny, v podhorských oblastech, ale objevuje se i v Nízkých Tatrách a Malé Fatře.
Ekologie: Suché stepní trávníky, světlé teplomilné lesy a jejich okraje, křovinaté stráně, někdy i synantropní stanoviště na živinami bohatých, suchých, často skeletovitých až surových kamenitých půdách, nejčastěji na silně bazickém podkladu. Kvete v květnu a červnu.
Arabis sagittata
Popis: Dvouleté až krátce vytrvalé byliny s jednou nebo několika lodyhami. Lodyha 25–80 cm vysoká, často větvená, v dolní a střední části převážně s dlouhými jednoduchými chlupy a příměsí četných dlouze stopkatých dvouramenných chlupů, v horní části lysá. Lodyžních listů nejčastěji 7–50, většinou delší než internodia, nejčastěji střelovitě ouškatou bází přisedlé, s oušky od lodyhy odstálými. Květenství bohaté, často větvené. Plodenství husté, šešule ztuha přímé, vzájemně rovnoběžné, přitisklé k vřetenu plodenství, obvykle 32–65 mm dlouhé a 0,8–1,3 mm široké, chlopně šešulí se střední žilkou zřetelnou většinou jen do 1/2 až 3/4 délky, semena s poměrně širokým obvodovým křídlatým lemem.
Záměny: Je součástí okruhu huseníku chlupatého (Arabis hirsuta agg.), v jehož rámci se nejvíce podobá právě druhu Arabis hirsuta s. str. Spolehlivě je lze odlišit pouze v plodném stavu. Huseník chlupatý má řidší plodenství s odstávajícími, vzájemně nerovnoběžnými šešulemi. Huseník hajní (Arabis nemorensis) se liší především převažujícími víceramennými chlupy na lodyze. Nesmírně vzácný huseník sudetský (Arabis sudetica) má na rozdíl od ostatních druhů okruhu lodyhu lysou nebo téměř lysou. Velmi vzácně byli zaznamenáni kříženi huseníku střelovitého a huseníku chlupatého, které lze identifikovat podle nevyvinutých šešulí.
Ohrožení a ochrana: Patří k ohroženým druhům květeny České republiky (C3).
Arabis sagittataArabis sagittata
Arabis sagittataArabis sagittata
Arabis sagittata
Fotografováno dne 16. 5. 2012 (u Třebotova).