Syn.: Arabis jacquinii Beck, Arabis soyeri subsp. jacquinii (Beck) B. M. G. Jones
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Arabis soyeri subsp. subcoriacea
Rozšírenie: Európsky taxón vyskytujúci sa v horách – Pyreneje, celé Alpy Karpaty a v horách štátov bývalej Juhoslávie. Nominátny poddruh sa vyskytuje iba v Alpách.
V Českej republike nerastie. Na Slovensku v Malej a Veľkej Fatre, Chočských vrchoch, Západných a Belianskych Tatrách a v Slovenskom raji.
Ekológia: Rastie na brehoch bystrín, na penovcových prameniskách (diagnostický taxón zväzu Cratoneurion commutati), vlhkých skalách a sutinách od (pod)horského do subalpínskeho stupňa, na mokrých, humóznych pôdach, výlučne na vápenci. Vzácne aj na slatinách s vysokým obsahom báz. Kvitne od mája do júla.
Arabis soyeri subsp. subcoriacea
Opis: Trváca rastlina vysoká 15–30 cm. Z viachlavého, výhonkatého podzemku s ružicami listov vyrastajú vystúpavé alebo priame, väčšinou nerozkonárené byle. Listy lesklé, ± mäsité, byľové početné, podlhovasté, so slabou srdcovitou bázou poloobjímavé, prízemné listy podlhovasto vajcovité, znenáhla zúžené do dlhej stopky, celistvookrajové alebo nepravidelne zubaté, holé, lesklé. Strapec hustý, chocholíkovitý, 10–20-kvetý, kvetné stopky priame, dlhé 3–5 mm, kalich vzpriamený, koruna 6–7 mm v priemere, biela, plodný strapec predĺžený. Stopky plodov vzpriamené, dlhé 7–15 mm, šešule vzpriamené, až 40 mm dlhé, chlopne ploché, stredná žilka zreteľná, semená krídlaté.
Ohrozenie a ochrana: Nižšie položené populácie na penovcových prameniskách sú ohrozené zachytávaním prameňov pre vodárenské účely, lokality môže poškodiť aj ťažba dreva a jeho približovanie, inak je taxón relatívne málo ohrozený ľudskými aktivitami. Napriek relatívnej vzácnosti nie je na Slovensku zaradený medzi zákonom chránené druhy, v Červenom zozname nemá ani žiadnu kategóriu ohrozenosti a vzácnosti.
Poznámka: Tento taxón sa vo flórach európskych štátov objavuje pod viacerými menami, niektoré používané synonymá sú pritom samostatné druhy, napr. Arabis bellidifolia.
Arabis soyeri subsp. subcoriaceaArabis soyeri subsp. subcoriacea
Arabis soyeri subsp. subcoriacea
Foto: 30. 5. 2006 (Slovensko, Slovenský raj).