Česká jména: prodara (Presl 1846), arálie (Mareček 1994)
Čeleď: Araliaceae Juss. – aralkovité
Aralia nudicaulis
Rozšíření: Široce rozšířený severoamerický druh, v Kanadě se vyskytuje od Yukonu a vnitrozemí Britské Kolumbie až po Newfoundland, v USA na jih až po Colorado a Georgii; zcela chybí na pacifickém pobřeží.
Ekologie: Stanovištěm jsou vlhké, zastíněné břehy potůčků v jehličnatých i listnatých lesích, ale přežívá i na pasekách. Provází místa dobře zásobená vodou a organickými živinami v boreálním až temperátním klimatu. Vystupuje až do nadmořské výšky 2500 m. Květy opylují včely.
Aralia nudicaulis
Popis: Vytrvalá bylina s plazivým oddenkem a dřevnatějící bází výhonů, dosahuje výšky 30–70 cm. Na nadzemním výhonu vyrůstá vždy jen jediný list 30–50 cm dlouhý, který je dlouze řapíkatý, zpravidla dvakrát trojčetný, v druhém dělení někdy lichozpeřený – s 5(–7) lístky; lístky jsou krátce řapíčkaté až přisedlé, vejčité až podlouhlé, 5–12 cm dlouhé, na bázi zaokrouhlené, pilovité, na vrcholu špičaté. Květenství tvoří 3–7 latovitě uspořádaných kulovitých okolíků o průměru 4–5 cm; květy jsou velmi drobné, zelenobílé. Plody jsou kulovité purpurové bobule 6–8 mm v průměru, obsahující 2–5 semen.
Využití: Oddenek byl konzumován lovci při nedostatku jiné potravy. Plody jsou jedlé, aromatické, ale nepříliš chutné, občas se z nich připravovalo víno nebo čaje.
Aralia nudicaulis
Aralia nudicaulis
Aralia nudicaulis
Aralia nudicaulis
Fotografovali Vít Grulich, dne 16. 7. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie: Mt. Robson Provincial Park), Karel Bergmann, v červnu 2013 (Kanada, Alberta, Red Deer) a září 2013 (British Columbia, Burton).