Syn.: Araucaria brasiliana A. Rich., Araucaria dioica (Vell.) Stellfeld, Araucaria elegans Carrière, nom. invalid., Araucaria ridolfiana Pi. Savi, Araucaria saviana Parl., Columbea angustifolia Bertol., Columbea brasiliana (A. Rich.) Carrière, Pinus dioica Vell.
Čeleď: Araucariaceae Henkel et W. Hochst. – blahočetovité
Araucaria angustifolia
Rozšíření: Těžiště výskytu leží v jižní Brazílii ve státech Paraná, Santa Catarina a Rio Grande do Sul, na sever ostrůvkovitě zasahuje až do státu Minas Gerais. Přesahuje rovněž do příhraničních oblastí Argentiny a Paraguaye.
Ekologie: Tvoří lesy ve vlhkém subtropickém klimatu, kde průměrné teploty dosahují v nejteplejším období 17–22 °C a v nejchladnějším 8–12 °C; mohou poklesnout i pod bod mrazu. Srážek zde spadne 1500–2000 mm za rok. Lokality leží v nadmořské výšce 500–2300 m.
Araucaria angustifoliaAraucaria angustifolia
Popis: Statný dvoudomý strom, dorůstá výšky 25–35(–50) m; koruna je kuželovitá; kmen je přímý, dorůstá průměru kolem 1 m; větve jsou přeslenitě uspořádány (obvykle po 4–8) a směřují vodorovně nebo poněkud šikmo vzhůru; borka je načervenalá, jemně šupinatá. Listy jsou uspořádané především na koncích větví, jsou jehlicovité až kopinaté, 3–6 cm dlouhé a 0,5–1 cm široké, zelené až sivozelené, na rubu kýlnaté, zakončené ostrou špičkou; na fertilních větvích jsou kratší a hustší. Samčí šištice jsou válcovité, 10–18 cm dlouhé a 1,5–2,5 cm široké, se střechovitě uspořádanými šupinami. Samičí šištice jsou široce vejcovité, 18–25 cm dlouhé, až 1 kg těžké, kaštanově hnědé, tvořené 100–150 šupinami s dlouhými zakřivenými pupky. Semena jsou až 5 cm dlouhá a 0,8–2 cm široká, úzce křídlatá.
Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2013) druh hodnotí jako kriticky ohrožený (CR – critically endangered). Hlavním důvodem je především rozsáhlá likvidace původních porostů, kterých od roku 1900 zmizelo asi 97 %; nadměrný sběr semen ohrožuje spontánní regeneraci.
Využití: Semena jsou oblíbenou tradiční pochoutkou, ročně se jich sbírá více než 3000 tun. Dřevo je kvalitní (používalo se na stavby lodí) a pro jeho těžbu padly v minulosti velmi rozsáhlé porosty.
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Fotografováno dne 19. 4. 2018 (fotografovaná rostlina pochází z kultury – Španělsko, Katalánsko, Barcelona, El Jardí Botànic Historic).