Syn.: Araucaria excelsa (Lamb.) R. Br., Araucaria intermedia R. Br. ex Vieill., Columbea excelsa (Lamb.) Spreng., Cupressus columnaris G. Forst., Dombeya excelsa Lamb., Eutacta excelsa (Lamb.) Link, Eutacta humilis Carrière, Eutacta minor Carrière
Česká jména: blahočet (Presl 1846), araukárie (Valíček 1989), blahočet (Mareček 1994)
Čeleď: Araucariaceae Henkel et W. Hochst. – blahočetovité
Araucaria columnaris
Rozšíření: Druh pochází z Nové Kaledonie a několika přilehlých ostrovů (Loyauté a Île des Pins) v jihozápadním Pacifiku – na tomto souostroví roste 13 druhů z celkového počtu 19 zástupců rodu Araucaria. Je pěstován v teplých klimatických pásmech, především v Austrálii, na severu Nového Zélandu, v jižní Kalifornii. Na Havajských ostrovech je pěstován i naturalizován.
Ekologie: Ve své domovině roste v těsné blízkosti mořského pobřeží, na vápencovém substrátu, dokonce také na korálových útesech, toleruje zasolenou půdu, nejčastěji stoupá do nadmořské výšky pouhých 50 m.
Araucaria columnaris
Popis: Jednodomý strom, výrazně úzce kuželovitý, dorůstající výšky až 60 m, šířka spodní části koruny obvykle nepřesahuje 3 m. Kmen je štíhlý, borka drsná, pryskyřičnatá, šedá, odlupuje se v tenkých papírovitých proužcích. Větve jsou relativně krátké, rozložené téměř vodorovně s množstvím postranních horizontálních větévek. Větévky jsou tenké (mají průměr asi 1 cm), pokryté malými spirálovitě uspořádanými, těsně se překrývajícími zelenými listy. Mladé listy jsou jehlicovité až kopinaté, zakřivené a na vrcholu špičaté, 4–7 mm dlouhé a 2–3 mm široké, starší jsou trojúhelníkovité, zašpičatělé nebo tupé, šupinovitě se překrývající, 5–7 mm dlouhé a 3–5 mm široké. Starší větve opadávají a bývají nahrazeny mladšími. Samičí šištice jsou vejčité, 10–15 cm dlouhé a 7–11cm široké, s listeny dlouhými asi 0,7 mm. Početnější samčí šištice vyrůstají na koncích větévek, jsou válcovité, zahnuté, 5–10 cm dlouhé, 1,5–2,2 cm široké, s trojúhelníkovitými šupinami, jemně na okraji zubatými. Semena jsou vejčitá, 3–3,5 cm dlouhá, opatřená široce zaokrouhlenými křídly.
Záměny: Druh je často zaměňován s podobným blahočetem Araucaria heterophylla, který má ale trojúhelníkovou siluetu se šířkou spodní části koruny až 10 m, zatímco A. columnaris má téměř sloupovitou siluetu a zpravidla nepřesahuje šířku 3 m.
Využití: Druh je jedním z nejčastěji vysazovaných blahočetů v zahradách, městské zástavbě a také v pobřežních větrolamech v teplých klimatických podmínkách. V mírném pásmu je oblíbenou kontejnerovou rostlinou.
Araucaria columnaris
Araucaria columnarisAraucaria columnaris
Araucaria columnaris
Araucaria columnaris
Araucaria columnaris
Araucaria columnaris
Araucaria columnaris
Fotografováno od 6. 5. do 16. 5. 2013 (USA, Havajské ostrovy, ostrovy Hawaii, Kauai a Oahu).