Árbol del Tule

Taxodium mucronatum, tisovec mexický (Cupressaceae):

  • Výška stromu: obtížně měřitelná kvůli velké šířce, uvádí se až 42 m, podle měření laserem z roku 2005 je 35,4 m
  • Obvod kmene: asi 46 m (42 m v roce 2005)
  • Šířka koruny: asi 58 m
  • Objem: asi 800 m3
  • Hmotnost: asi 630 tun
  • Odhadované stáří: odhady se pohybují od 1200 do 3000 let, nejčastěji se uvádí 2000 let. Vědecký odhad založený na míře růstu je 1433–1600 let.

Tento tisovec je jedním z nejstarších a největších stromů na světě; uvádí se, že je vůbec nejobjemnější. Roste v mexickém státě Oaxaca v malém městečku Santa María del Tule na nádvoří barokního kostela, který se krčí v jeho sousedství. Strom je vyšší než jeho věže a stále roste. V roce 2001 byl tento tisovec zapsán do Předběžného seznamu světového dědictví UNESCO.

Co je známo o historii místa a tohoto stromu?
Na místě dnešní obce bývalo jezero s močály a v mokřinách se dařilo právě tisovcům. V průběhu staletí byla oblast vysušena a obydlena. V nedalekém Monte Albánu se zatím vystřídaly předkolumbovské kultury Olméků, Zapotéků a Mixtéků. Podle legendy vyrostl tento strom z hole kněze boha větru, který ji zabodl do země, když odpočíval. Stávala tu kamenná svatyně a prováděly se tu rituály s obětováním holubice. Kámen z této svatyně byl posléze použit v 18. století při stavbě kostela Nanebevzetí Panny Marie (Santa María de la Asunción).

Z tabulky u stromu se dozvídáme, že dříve měl dutý kmen, do kterého se dalo vstoupit. Postupem času se dutiny zacelily a vznikl kmen budící dojem, že je složen z několika různých jedinců. To bylo ovšem vyvráceno porovnáním DNA. Kmen a pokroucené větve jsou plné tvarů, které mají svá jména, jako „slon“, „ananas“, „lev“, „tři králové“, „jelen“, „ryba“, „veverčí ocas“ a dokonce i „uši Carlosa Salinase“ (mexického prezidenta z konce 20. století).

Od konce 19. století ohrožovalo strom sucho, od té doby se pravidelně zalévá. Zvýšená urbanizace v místě a závlahy potřebné pro pěstování plodin způsobily ovšem v poslední době další velký úbytek spodní vody. Během období sucha nyní klesá hladina spodní vody o více než šest metrů a tento pokles ohrožuje přežití zbývajících tisovců v oblasti.

Árbol del Tule
Árbol del Tule
Árbol del Tule
Árbol del Tule
Árbol del Tule
Árbol del Tule

V atriu kostela rostou ještě další dva obrovské tisovce. U jednoho se předpokládá věk asi jednoho tisíce let, u druhého (foto se zvonem) není odhad stáří ani uveden – pár set let v této společnosti je tak málo, že nestojí za zmínku.
Doufejme, že všichni tihle krasavci přes hrozící sucho a znečistění ovzduší dále porostou a budou shlížet na lidské hemžení ještě řádku dalších staletí!

Árbol del Tule
Árbol del Tule

Fotografováno dne 25. 10. 2019.