Arboretum Bukovina najdete v srdci Českého ráje, nedaleko zámku Hrubá Skála (okres Semily), v okolí hájovny a samoty na Hruboskalské skalní plošině – je to vlastně velmi snadné, od Adamova lože pěkně pěšky po modré, cesta je tu dobrá, lze ji absolvovat klidně i na invalidním vozíku, několik vozíčkářů jsme tady sami potkali.
Arboretum Bukovina
Zdejší arboretum bylo založeno vlastně jako zkušební plocha pro introdukci nových dřevin – to, co zkoumali od raného novověku Portugalci, Španělé a po nich Britové, Francouzi a Holanďané, jsme si my Středoevropané vyzkoušeli až v 19. století, kdy k nám byly ve větším přiváženy dřeviny z Ameriky i Asie. Bylo potřeba zjistit, jestli by se mohly tyto druhy stromů stát novými dřevinami našich lesů. Proto také v letech 1860–62 majitel hruboskalského panství Jan Bedřich Lexa z Aehrenthalu (1817–98), za pomoci svého správce Leopolda Angera (1837–1915), založil tuto zkušební plochu. Současná rozloha arboreta činí 2,73 ha.
Arboretum Bukovina
Je skutečně neobvyklé, když se v severočeském lese najednou před vámi začnou zvedat statné americké douglasky (Pseudotsuga menziesii) a z objetí tsugy kanadské (Tsuga canadensis) a jedle kavkazské (Abies nordmanniana) na vás nečekaně vykoukne liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), ještě navíc doprovázený hustým pěnišníkovým porostem. Duby a buky upoutají formami, které známe spíše jen ze zámeckých zahrad a parků. Možná někoho napadne, že je to trochu jako v pohádce o pejskovi, kočičce a jejich dortu. Nicméně naprosto netřeba pochybovat o historickém významu tohoto arboreta. Velmi lze ocenit identifikační cedulky s botanickými jmény stromů, díky nim si nejsnadněji uvědomíte, jak to vypadá, když v českém lese potkáte douglasku – opravdu názorné.
Arboretum Bukovina
Toto místo má zároveň kouzelně romantickou atmosféru, palouky prosvětlené přes větve pronikajícími paprsky jsou pokryty mihotavými slunečními vzory, rozvlněné skály porostlé mechy a kapradinami ozvláštňují místní kolorit, socha lesního ducha vytesaná z kmene zaniklé douglasky přidává místu lidskou tvář. Řada zdejších statných stromů byla dokonce prohlášena za památné stromy České republiky. Je to místo nad poměry příjemné.
Arboretum Bukovina
Vstup do tohoto arboreta je volný, z jeho okraje se nabízí libý výhled do širší krajiny Českého ráje. V arboretu najdete i hrázděný altán, který slouží v letní sezóně jako informační středisko.
Arboretum Bukovina
Fotografováno dne 11. 9. 2018.