Čeleď: Loranthaceae Juss. – ochmetovité; Santalaceae R. Br. – santálovité
Arceuthobium americanum
Rozšíření: Vyskytuje se v západní části Severní Ameriky. V Kanadě byl tento druh zaznamenán v Britské Kolumbii a v Albertě, ve Spojených státech zasahuje k jihu až do Kalifornie; snad zasahuje i dále jižněji. Rod Arceuthobium obsahuje více než 40 druhů, z nichž 39 roste v Severní Americe, jednotlivé druhy parazitují na odlišných hostitelích čeledí Pinaceae a Cupressaceae. Jediný druh (Arceuthobium oxycedri) s rozsáhlým areálem ve Starém světě zasahuje i do Evropy do Středozemí: napadá jalovce, zejména Juniperus oxycedrus.
Ekologie: Epifytický endoparazit borovic, nejčastěji parazituje na borovici Pinus contorta. Vegetativní části rostou uvnitř větví hostitelů, ven vyrůstají jen květonosné stonky. Od hostitele přebírá vodu, minerální i organické látky; ačkoli obsahuje chlorofyl a i chlorofyl b, vlastní asimilační aktivita je velmi nízká a je – vzhledem k redukci listů – prakticky zajišťována jen v květonosných větvičkách.
Arceuthobium americanum
Popis: Drobná dvoudomá parazitická rostlina s tenkými, žlutozelenými, 2–6(–18) cm dlouhými, nápadně článkovanými, přeslenitě větvenými dužnatými větvičkami. Listy jsou málo zřetelné, redukované na drobné vstřícně postavené, pochvovité šupiny. Samčí květy se tvoří na postranních větvích; mají 3 drobné okvětní lístky a 4 tyčinky. Samičí květy jsou krátce stopkaté, po 2 nebo po několika v přeslenu; mají 2 okvětní lístky; gyneceum tvoří 4 srostlé plodolisty, semeník je spodní. Plody jsou vejcovité, 2–3 mm dlouhé, modrozelené až modré bobule, nicí na krátkých stopečkách, dužnina je lepkavá a obsahuje jediné semeno, které je po dozrání plodu vystřeleno rychlostí až 80 km za hodinu.
Poznámka: Druhy rodu Arceuthobium jsou jedny z mála endoparazitů mezi cévnatými rostlinami. Mohou se stát hospodářsky významnými parazity hostitelských dřevin: tak je tomu i v případě druhu A. americanum.
Arceuthobium americanum
Arceuthobium americanum
Arceuthobium americanum
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 16. 7. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie: Valemount, Jackman Flats Provincial Park).