Syn.: Arctostaphylos setosissima Eastw., Arctostaphylos tracyi Eastw.
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Arctostaphylos columbiana
Rozšíření: Endemit úzkého pruhu pobřeží Pacifiku od kanadské Britské Kolumbie po Kalifornii.
Ekologie: Roste v křovinatých porostech (chaparral), v lemech a na světlinách jehličnatých lesů a na skalkách. Zasahuje až do nadmořské výšky 1000(–1400) m.
Arctostaphylos columbiana
Popis: Nízký keřík nebo stromek s přímými nebo rozkladitými větvemi, vysoký 1–3(–5) m; staré větve jsou skořicově zbarvené, letorosty jsou chlupaté, s krátkými hustými a řídkými dlouhými chloupky a někdy i přimíšenými žlázkami. Listy jsou střídavé, s 4–10 mm dlouhým řapíkem; čepel je vejčitá až kopinatá, 4–6 cm dlouhá a 2–3 cm široká, tmavozelená, matná, na bázi klínovitá až zaokrouhlená, celokrajná, na ploše krátce hustě chlupatá a někdy i žláznatá. Květy tvoří krátkou latu, před rozkvětem nicí, větve jsou 1,5–2,5 cm dlouhé, s hustými krátkými a roztroušenými dlouhými chlupy; stopky květů jsou 2–4 mm dlouhé, žláznaté; kalich má krátké trojúhelníkovité cípy; koruna je baňkovitá až kuželovitá, 6–7 mm dlouhá, bílá nebo růžová, tyčinek je 10, semeník je žláznatý. Plodem je stlačeně kulovitá, tmavočervená až černá moučnatá peckovice 8–11 mm v průměru.
Poznámka: Do rodu Arctostaphylos se dnes řadí 75 druhů, z nichž jeden roste v mírném a chladném pásmu celé Holarctis (Arctostaphylos uva-ursi) a ostatní se vyskytují – s drobnými přesahy – v madreanské oblasti v pacifické Severní Americe. Zde jsou součástí především letními mlhami ovlivňované křovinaté vegetace (chaparral), která připomíná mediteránní macchie.
Arctostaphylos columbiana
Arctostaphylos columbiana
Fotografováno dne 5. 8. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie: Vancouver Island, Malahat, Spectacle Lake).