Syn.: Arbutus alpina L., Arctostaphylos alpina (L.) Spreng., Uva-ursi alpina (L.) A. Gray
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Arctous alpina
Rozšíření: Arkticko-alpinský druh, areál se rozkládá v arktických oblastech Evropy, Asie a Severní Ameriky, jižněji jen v subalpinských a alpinských oblastech hor (Skotsko, Pyreneje, Alpy, Karpaty, Dinaridy, Altaj, Ťan-šan, hory Severní Ameriky). U nás neroste, na Slovensku pravděpodobně jen v Belianských Tatrách, údaje z Vysokých Tater jsou nejisté.
Ekologie: Roste na travnatých a skalnatých stanovištích, v subalpinském a alpinském pásmu, v Alpách do výšky 2 650 m n. m. V jižněji položených oblastech areálu je tolokněnka alpská hodnocena jako glaciální relikt. Kvete od května do června.
Arctous alpina
Popis: Drobná dřevina, 5–30 cm vysoká, kmínky plazivé až vystoupavé, 5–40 cm dlouhé. Listy jsou střídavé, obvejčité až vejčitě kopinaté, výrazně žilnaté, na okraji pilovité, zelené, na podzim jasně červené. Květy v koncových hroznech, koruny baňkovité, nazelenalé nebo narůžovělé s nazpět ohrnutým lemem. Plodem je modročerná peckovice.
Ohrožení a ochrana: Druh je poměrně vzácný, na Slovensku je zařazen ke zranitelným (VU) a je zde také chráněn zákonem.
Arctous alpinaArctous alpina
Arctous alpina
Fotografováno ve dnech 18. 8. 2004 (Ladislav Hoskovec: Rakousko, Raxalpe), 1. 6. 2008 (Jozef Polko: květ – Rakousko, Raxalpe) a 9. 9. 2005 (Alena Jírová: zralý plod – Norsko, kopec u městečka Sundvik).