Syn.: Agrimonia agrimonoides L., Potentilla stenantha Lehm., Agrimonoides stenantha (Lehm.) O. Schwarz – řepíček mochnovitý
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité

Aremonia agrimonoides

Aremonia agrimonoides

Rozšíření: Vyskytuje se v horách Středozemí od Itálie po arménskou část Turecka, dále v Rakousku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Druhotně se vyskytuje ve Velké Británii a Švýcarsku. U nás roste jen v karpatské části východní Moravy, okres Vsetín je nejseverovýchodnějším místem jeho rozšíření.
Ekologie: Roste ve světlejších, zejména listnatých lesích a křovinách, dále i na lesních cestách, pasekách, při lesních okrajích a na přilehlých loukách, a to v suprakolinním a submontáním stupni (max. do 800 m). Kvete v květnu a červnu, výjimečně i v červenci.
Popis: Řepíček je vytrvalá, 8–25 cm vysoká bylina. Listy v přízemní růžici jsou většinou 5–20 cm dlouhé, přetrhovaně lichozpeřené o 2–3 jařmech hlavních lístků. Řapík je odstále chlupatý. Listy jsou obvejčité, na kraji hrubě tupě pilovité. Horní 3 lístky jsou nápadně velké. Květenství většinou 3–5 květé, květy jsou žluté. Plodem je češule, v nichž jsou většinou pouze 1–2 nažky.
Ochrana: V České republice patří řepíček k silně ohroženým druhům (C2r).
Poznámka: Ve sterilním stavu jde o velmi nenápadnou rostlinu, kterou je možno, díky třem horním lístkům, zaměnit s jahodníkem (Fragaria).
Aremonia agrimonoides
Aremonia agrimonoides

Fotografováno ve dnech 5. 5. 2006 a 3. 5. 2007 (Liptál).