Syn.: Alsinanthus balearicus (L.) Desv., Arenaria caespitosa Salisb., nom. illeg., Arenaria corsica Steud., Arenaria gayana F. N. Williams
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Arenaria balearica
Rozšíření: Endemit ostrovů v západní části Středozemního moře, roste pouze na Baleárách, Korsice a Sardinii.
Ekologie: Vyskytuje se na zastíněných skalkách v lesním stupni, převážně na kyselém podkladu, lokality leží od hladiny moře až po nadmořskou výšku 1400 m.
Popis: Drobná, polštářovitě se rozrůstající vytrvalá, téměř lysá bylina; lodyhy jsou jemné, konci vystoupavé, 5–10 cm vysoké. Listy jsou vstřícné, poněkud dužnaté, oválné až okrouhlé, o průměru 3–4 mm, celokrajné. Květy jsou 5četné, jednotlivé na koncích větviček, na stopkách 1,5–3 mm dlouhých; kališní lístky jsou volné, asi 2 mm dlouhé, 2 vnitřní jsou užší než 3 vnější, se zřetelnou střední žilkou; korunní lístky jsou téměř okrouhlé, (2,5–)3–4 mm dlouhé, bílé; tyčinek je 10; gyneceum srůstá z 3 plodolistů. Plody jsou tobolky poněkud delší než kalich.
Využití: Občas se pěstuje jako okrasná rostlina na skalkách, jemná rostlinka na pokrytí půdy na vlhčích zastíněných místech.
Arenaria balearica
Arenaria balearica
Arenaria balearica
Fotografováno dne 14. 5. 2013 (Itálie, Sardinie: Oliena, Monte Corrasi).