Syn.: Alsinanthus biflorus (L.) Desv.
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Arenaria biflora
Rozšíření: Hory jižní a střední Evropy – Pyreneje, Alpy, Východní Karpaty, Apeniny, hory Balkánského poloostrova.
Ekologie: Roste na štěrcích, v suti, na sněhových výležiskách, otevřených trávnících, roste i v zapojených drnech, na půdách vlhkých, nevápnitých, v nadmořské výšce od 1700 do 3200 m.
Arenaria biflora
Popis: Vytrvalá pokryvná bylina s lodyhou větvenou, krátce chlupatou, poléhavou až plazivou, výhony mohou být 10–30 cm dlouhé. Listy jsou široce obvejčité až okrouhlé, hladké, 2–5 mm dlouhé, s krátkým brvitým řapíkem. Bílé květy jsou po 1–2 na přímých až 20 mm dlouhých stopkách, s 5 vejčitými korunními lístky 3,5–5 mm dlouhými, mírně přesahujícími délku kalicha, kališní lístky jsou zašpičatělé, po okraji úzce blanité, 1–3žilné, 3–4,5 mm dlouhé. Plodem je tobolka se 6 krátkými zuby. Kvete v červenci až září.
Záměny: Podobná je písečnice Arenaria ciliata s užšími listy a většinou vystoupavými lodyhami.
Arenaria biflora
Arenaria biflora
Fotografováno dne 26. 6. 2010 (Rakousko, Korutany, Nationalparkregion Nockberge, Falkert).