Syn.: Alsinanthus grandiflorus (L.) Desv., Alsine grandiflora Crantz, Arenaria capillacea All., Czernohorskya grandiflora (L.) Á. et D. Löve, Stellaria grandiflora Jessen
Česká jména: skalnatka velkokvětá (Dostál 1989), písečnice velkokvětá (Kubát 2002)
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Arenaria grandiflora
Rozšíření: Pyreneje, Apeniny, Alpy, Baleáry, severní Afrika, vyskytuje se i u nás na jižní Moravě v Pavlovských vrších.
Ekologie: Roste na vápencových skalách, ve skalních štěrbinách, v pásmu pahorkatin. Kvete od května do června.
Arenaria grandiflora
Popis: Vytrvalá bylina trsnatého vzrůstu, lodyhy jsou větvené, 5–15 cm vysoké. Listy jsou úzce kopinaté, 5–10 × 0,75–1,5 mm. Květenství je 1–3(–6)květé, květy jsou stopkaté, kališní lístky žláznaté, koruna je bílá, 2krát delší než kališní lístky. Plodem je vejcovitá tobolka.
Ohrožení a ochrana: Na území našeho státu se tento druh vyskytuje pouze v Pavlovských vrších, které jsou nejsevernější lokalitou jejího výskytu. Z hlediska ohrožení patří ke kriticky ohroženým druhům (C1r), zákonem je chráněna ve stejné kategorii (§1). Je to opravdu krásný glaciální relikt, který roste na severních a západních skalních stěnách Děvína.
Arenaria grandifloraArenaria grandiflora
Arenaria grandiflora
Fotografováno ve dnech 2. 5. 2003 a 22. 4. 2009 (Ladislav Hoskovec: Pavlovské vrchy, Děvín) a 26. 4. 2002 (Zdeněk Podešva: tamtéž).