Syn.: Arenaria ciliata L. subsp. moehringioides (Murr) Braun-Blanq., Arenaria ciliata L. subsp. polycarpoides Braun-Blanq., Arenaria multicaulis L., nom. illeg.
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Arenaria moehringioides
Rozšíření: Vyskytuje se v jihoevropských horách – v Pyrenejích, v pohoří Jura, v jižní části Alp a Apeninách.
Ekologie: Roste na skalnatých stanovištích i v travinných společenstvech, na různých substrátech, do výšek kolem 3000 m n. m.
Arenaria moehringioides
Popis: Nizoučké, vytrvalé, trsnaté byliny. Lodyhy na bázi dřevnatějící, nejčastěji vystoupavé, s krátkými žláznatými chlupy. Listy 2–6 mm dlouhé, 1–2,5 mm široké, eliptické, na ploše lysé, po okrajích často brvité. Květenství 1–7květá, květní stopky až 17 mm dlouhé. Květy pětičetné, kališní lístky vejčitě eliptické nebo kopinaté, na žilnatině a při bázi chlupaté. Korunní lístky bílé, 4–5,5 mm dlouhé, stejně dlouhé nebo delší, než kališní lístky. Plodem je 3–4 mm dlouhá tobolka. Druh kvete v červenci a srpnu.
Taxonomická poznámka: Druh je často uváděn pouze jako poddruh Arenaria ciliata L. subsp. moehringioides (Murr) Braun-Blanq.
Záměny: Podobná Arenaria biflora L. se liší poléhavými lodyhami, další druhy vyskytující se na podobných stanovištích mají listy kopinaté nebo čárkovité.
Arenaria moehringioides
Fotografováno dne 18. 8. 2009 (Francie, Parc National des Pyrénées, Pic du Midi de Bigorre).