Čeleď: Schoepfiaceae Blume
Taxonomická poznámka: Teprve nedávno byla – na základě výsledků moderních metod – prokázána oprávněnost rozlišování čeledi Schoepfiaceae. V minulosti badatelé její zástupce zahrnovali do čeledi Santalaceae, resp. Olacaceae. V současné době se do ní řadí tři rody a 35–40 druhů z Jižní Ameriky a východní a jihovýchodní Asie.

Arjona pusilla

Rozšíření: Pochází z Jižní Ameriky, kde roste v Argentině v provinciích San Juan, Mendoza, Neuquén, Chubut a Santa Cruz, a dále na Ohňové zemi, kde se vyskytuje i na chilské straně.

Ekologie: Stanovištěm jsou rozvolněné, na jaře vlhké a posléze vysýchající trávníky, zejména poblíž vodních nádrží. Vystupuje až do nadmořské výšky 4200 m.

Arjona pusilla

Popis: Vytrvalá poloparazitická bylina, obvykle s vystoupavou lodyhou vysokou 2–10 cm. Listy jsou střídavé, čárkovité, 1–2,5 cm dlouhé a 0,1–0,3 cm široké, jednožilné, přímé nebo zprohýbané, lysé, celokrajné, na vrcholu zašpičatělé. Květy vyrůstají v chudém zkráceném klasu; listeny jsou vejčité, 4,5–5,5 mm dlouhé, brvité, na ploše lysé; okvětí je řepicovité, bělavé, s nachovými žilkami, trubka je 0,9–1,4 cm dlouhá, hedvábitě chlupatá, cípy jsou vejčité až kopinaté, 3–4 mm dlouhé, špičaté, na vnější straně chlupaté; tyčinek je 5, s krátkými nitkami; čnělka nevyčnívá, blizna je rozeklána ve 3 laloky. Plodem je hnědý elipsoidní oříšek, asi 2,5 mm dlouhý a 2 mm široký.

Arjona pusilla
Arjona pusilla
Arjona pusilla

Fotografoval Mário Duchoň, dne 11. 1. 2019 (Argentina, Parque nacional Los Glaciares, svahy vrchu Loma del Pliegue Tumbado, El Chaltén).