Zobrazit místo Arktická provincie na větší mapě

Rozsáhlé území na severu Evropy, Asie i Severní Ameriky, na pevnině i na ostrovech, je vymezeno plošným rozšířením tundry. Části Arktidy jsou geologicky velmi staré, ale jednotlivé masivy jsou propojeny mnohem mladšími úseky, vzácně se zde setkáváme i s recentním vulkanismem. Velmi charakteristické jsou zde půdní poměry: plošně se vyskytuje permafrost, který v létě rozmrzá místy až do hloubky 1 m, typické jsou jevy jako mrazové třídění a bahnotoky. Klima je velmi chladné, teploty v zimě poklesají nezřídka až na –50°; ale srážek je obecně nedostatek. Po značnou část roku zde vane silný vítr. Ekologicky významným faktorem je i střídání polárního dne a noci, odvislé od zeměpisné šířky.
Island
Vegetaci tvoří nízká bylinná a keříčková společenstva; větší keře a stromy zcela chybějí. Na suchých, vyfoukávaných stanovištích se místy uplatňuje nezapojená vegetace s polštářovými bylinami, keříky a terestrickými lišejníky. Na vlhkých místech jsou prameniště a rašeliniště s bohatší účastí mechorostů. Specifickým jevem jsou i slaniska.
Arktida
Flóra provincie je chudá, v celém území najdeme jen asi 1000 druhů, je mladá, protože vznikla teprve poté, co roztály pevninské ledovce, které v nejchladnějším období čtvrtohor pokrývaly téměř celou Arktidu. Endemismus na druhové úrovni činí asi 10 %, a dokonce zde najdeme i 2 endemické rody (Dupontia a Parrya). Velké zastoupení zde mají trávy (Poaceae) a šáchorovité (Cyperaceae), z dvouděložných např. lomikameny (Saxifraga), pryskyřníky (Ranunculus) a hvězdnicovité (Asteraceae). Mezi keříčky jsou nejčastější vřesovcovité (Ericaceae) a malé druhy vrb (Salix).
Arktida
Souhrnné články o květeně regionů Arktické provincie:

Na BOTANY.cz najdete tyto původní druhy rostlin Arktické provincie:

Sousedící floristické provincie:

Arktida
Fotografovali Daniel Dítě a Věra Svobodová.