Syn.: Armeria alliacea subsp. bupleuroides (Gren. et Godr.) O. Bolòs et Vigo, Armeria bupleuroides Gren. et Godr., Armeria plantaginea (All.) Willd., Armeria plantaginea subsp. bupleuroides (Gren. et Godr.) Nyman, Armeria plantaginea var. bupleuroides (Gren. et Godr.) G. H. M. Lawr., Statice alliacea Willd., Statice arenaria Pers., Statice dianthodes Voss, Statice plantaginea All., Statice scorzonerifolia Link
Čeleď: Plumbaginaceae Juss. – olověncovité

Armeria arenaria

Rozšíření: Těžiště výskytu je v jihozápadní Evropě, kde roste v Portugalsku, Španělsku a Francii, zasahuje i do severozápadní Itálie, na západ Švýcarska a v minulosti i do německého Porýní. Izolovaná lokalita se nachází v Dolních Rakousích těsně u hranic s ČR. Ve Francii a ve Španělsku je druh značně proměnlivý a je zde rozlišováno více poddruhů; do střední Evropy zasahuje pouze poddruh nominátní.

Ekologie: Stanovištěm jsou suché trávníky a světlé bory, velmi často na písčitých, kyselých půdách.

Armeria arenaria

Popis: Vytrvalá bylina, dorůstá výšky 20–50 cm; oddenek je krátký, silný, rozvětvený; stvol je přímý, lysý, jen pod květenstvím pavučinatý. Listy tvoří přízemní růžici, jsou početné, čárkovitě obkopinaté, 6–12 cm dlouhé a 0,3–0,8 cm široké, s 3–7 souběžnými žilkami, lysé, na bázi pochvovitě rozšířené, celokrajné, na vrcholu obvykle tupě špičaté. Květenství je strboul o průměru asi 2 cm; listen pod květenstvím je blanitý, 1–2,5 cm dlouhý, objímá vrchol stvolu; kalich je 5–6,5 mm dlouhý, na trubce s 10 řadami kupředu směřujících přitisklých chlupů a kopinatými, špičatými blanitými cípy; koruna je růžová, výjimečně bělavá, cípy jsou na vrcholu mělce vykrojené; tyčinek je 5; semeník je svrchní. Plodem je tobolka.

Záměny: Od běžného středoevropského druhu Armeria vulgaris se odlišuje zejména širšími, obkopinatými listy (A. vulgaris má listy čárkovité, po celé délce stejně široké). Na zmíněné lokalitě v Rakousku byly rostliny zjištěny už v roce 1995, ale také byly původně považovány za A. vulgaris.

Využití: Občas se pěstuje jako nenáročná okrasná trvalka.

Poznámka: V Rakousku byl tento druh identifikován teprve nedávno (Bassler et Karrer 2015) na jedné údolní louce při Dyji pod městečkem Hardegg, nachází se zde bohatá populace mnoha desítek rostlin; na okolních loukách, jakož i na moravské straně dosud zjištěn nebyl. Ovšem původnost je vzhledem k velké izolovanosti naleziště od zbytku areálu nejistá.

Armeria arenariaArmeria arenaria
Armeria arenariaArmeria arenaria
Armeria arenaria
Armeria arenaria

Fotografovala Alena Vydrová, dne 12. 5. 2019 (Rakousko, Hardegg, Nationalpark Thayatal).

Literatura:
Bassler G. et Karrer G. (2015): Armeria arenaria – Erstnachweis für Österreich im Nationalpark Thayatal (Niederösterreich). – Neilreichia 7: 83–94.