Syn.: Statice fasciculata Vent., Statice pungens Link
Čeleď: Plumbaginaceae Juss. – olověncovité
Armeria pungens
Rozšíření: Západomediteránní druh, vyskytuje se na jihu Portugalska a jihozápadě Španělska, dál už jen na Sardinii a Korsice.
Ekologie: Roste především na pobřežních písčinách a primárních i sekundárních dunách, méně často též na skalnatých útesech, společně například s druhy Achillea maritima, Euphorbia paralias, Lotus creticus, Malcolmia littorea, Pancratium maritimum aj., v pásmu od pobřeží do nadmořské výšky okolo 100 m. Kvete od března do května, ojediněle až do podzimu.
Armeria pungens
Popis: Polokeř, 20–50 cm vysoký, s četnými poléhavými větvemi pokrytými suchými listy. Listy jsou hustě nahloučené na konci větví, přímé, čárkovité, 4–10 cm dlouhé, jen 1–2,5(–3,5) mm široké, tuhé a poněkud dužnaté, jednožilné, lysé. Stvol je vystoupavý až přímý, 10–35 cm dlouhý, na bázi načervenalý, zakončený strboulem dosahujícím 20–35 mm v průměru, listenů pod květy je 23–30, jsou neosinkaté, vnější jsou kratší než vnitřní, nahnědlé, lysé, tupé; kalich je 9–13 mm dlouhý, chlupatý, koruna je růžová. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Ve Francii je druhem chráněným zákonem.
Poznámka: Polokřovitých trávniček roste v západním Středozemí více, v Portugalsku je zřejmě nejvzácnější úzce endemická Armeria berlengensis, která se vyskytuje jen na souostroví Berlengas u západního pobřeží Portugalska. Na pobřeží středního Portugalska roste ještě rovněž polokřovitá endemická Armeria welwitschii. Na celém Pyrenejském poloostrově se rozlišuje přes 50 taxonů trávniček, a to jak polokřovitých, tak bylinných. Nemálo z nich je úzce endemických.
Armeria pungens
Armeria pungens
Armeria pungens
Armeria pungens
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 15. 10. 2015 (Portugalsko, Almograve).