Syn.: Lithospermum decumbens Vent., Arnebia cornuta (Ledeb.) Fisch. et Mey., Lithospermum cornutum Ledeb.
Česká jména: proměnlivka (Nauman 1946), prorokovka (Mareček 1994)
Čeleď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité
Arnebia decumbens
Rozšíření: Východní Mediterán, Irák, Írán, Kavkaz, Střední Asie, Mongolsko, severozápadní Čína, ale i Kanárské ostrovy.
Ekologie: Kamenité stepi, pouště, kamenité svahy. Kvete v lednu až červnu.
Arnebia decumbens
Popis: Jednoletá bylina, u báze rozvětvená, celá pokrytá horizontálně odstálými štětinovitými chlupy místy až 2,5 mm dlouhými, promíšenými kratšími a jemnějšími měkkými přitisklými chloupky. Kořeny obsahují purpurové barvivo. Lodyhy jsou vzpřímené, 4–30 cm vysoké, listy kopinaté s tupou špičkou a mírně podvinutým okrajem, 1,5–6 cm dlouhé, 5–12 mm široké, s chlupy po obou stranách. Květenství je na koncích lodyh v krátkých, postupně se prodlužujících jednostranných hroznech, květy téměř přisedlé, umístěné v paždí listenů. Listeny jsou podobné horním lodyžním listům, jejich délka odpovídá délce květů. Kalich je téměř k bázi rozdělený na 5 čárkovitých cípů, dlouhých 4–7 mm, které se po odkvětu prodlužují až na 17 mm. Koruna je žlutá, trubkovitá, dlouhá 10-11 mm, širší k vrcholu, téměř dvojnásobně delší než kalich, z vnějšku ochmýřená, s okrouhle vejčitými cípy. Čnělka je nitkovitá, dvakrát vidlicovitě rozdělená, nese kulovité blizny, dosahuje do horní poloviny korunní trubky. Tyčinky jsou připojené v horní polovině korunní trubky v různé výšce. Šedohnědá semena jsou asi 2 mm dlouhá, vejčitá, zašpičatělá, bradavčitá.
Arnebia decumbensArnebia decumbens
Arnebia decumbens
Fotografováno dne 30. 4. 2009 (Sýrie, Palmyra).