Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Arnottia mauritiana
Rozšíření: Endemit ostrovů Réunion a Mauricius. Rod Arnottia zahrnuje jen 4 druhy, z nichž 2 jsou endemity Réunionu, jeden je endemitem Mauricia a jeden je oběma ostrovům společný.
Ekologie: Vyskytuje se ve vlhkých horských lesích v nadmořských výškách 700–1500(–2000) m, zejména v návětrných oblastech, kde monzun přináší velmi vysoké srážkové úhrny. Roste zpravidla jako epifyt na zamechovaných kmenech a větvích.
Cynorkis paradoxa
Popis: Drobná bylina vysoká 20(–30) cm, s hlízkou. Na bázi lodyhy se tvoří jeden nebo dva eliptické nebo podlouhlé lysé listy s objímavou bází. Hroznovité květenství se skládá z 5–20 květů velkých až 1,5 cm, listeny i květy jsou žláznatě chlupaté; okvětní lístky jsou nachové, růžové nebo bílé, výrazně nestejné, postranní vnější okvětní lístky jsou největší, rozestálé, kopisťovitě eliptické, asi 7 mm dlouhé, horní vnější okvětní lístek je menší a směřuje kupředu a tvoří jakousi stříšku nad dvěma horními lístky vnitřního kruhu i sloupkem, pysk je téměř celistvý, podlouhlý, asi 4 mm dlouhý, směřuje rovněž kupředu, ostruha chybí; sloupek je nachový; semeník je spodní, slabě prohnutý, bělavý nebo růžový. Plody jsou tobolky.
Ohrožení a ochrana: Podobně jako jiné orchideje i tento druh chrání mezinárodní úmluva o obchodu s přírodninami (CITES).
Poznámka: Rod získal jméno k poctě skotského botanika George Arnotta Walker-Arnotta (1799–1868).
Arnottia mauritianaArnottia mauritiana
Arnottia mauritiana
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 12. a 15. 9. 2009 (Réunion: Takamaka a Forêt de Bébour).