Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Artemisia austriaca

Rozšíření: Zřejmě panonský endemit, roste v Rakousku, Maďarsku; na Slovensku pouze na skalách pod hradem Devín u Bratislavy.

Ekologie: Stanovištěm jsou suché trávníky na spraších nebo na teráskách vápencových skal.

Artemisia austriaca

Popis: Vytrvalý polokeř, tvoří krátké, hustě šedobíle chlupaté sterilní, na bázi dřevnaté výhony s přezimujícími listy nahloučenými do řídké růžice; květonosné lodyhy jsou víceméně přímé, 20–50 cm vysoké. Listy jsou přitiskle šedobíle chlupaté, na sterilních výhonech a na bázi květonosných lodyh až 2 cm dlouhé, jedenkrát až dvakrát zpeřené do čárkovitých, poněkud zploštělých úkrojků asi 1 mm širokých, na bázi s ouškami, tvořenými nejnižším párem úkrojků, nejvyšší lodyžní listy jsou víceméně jednoduché a bez oušek. Květenství je latovité, přímo větvené, s jednoduchými listeny; úbory jsou vejcovité až polokulovité, 2,6–3,8(–4,5) mm dlouhé; zákrovní listeny jsou hustě krátce chlupaté, vnější čárkovité, bylinné, vnitřní podlouhlé, suchomázdřité; okrajové květy jsou samičí, středové oboupohlavné; koruna je žlutočervená, chlupatá. Plodem jsou nažky asi 1 mm dlouhé, chmýr chybí.

Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je klasifikován pelyněk rakouský jako kriticky ohrožený (CR) a zákonem chráněný druh (§).

Poznámka: Taxonomicky dosud nedostatečně prozkoumaná skupina druhů s těžištěm rozšíření v asijské části Ruska. Středoevropské rostliny, k nimž se vztahuje jméno A. austriaca, jsou hexaploidní, na rozdíl od diploidů, které zřejmě převažují ve východněji ležících územích. K těm se vztahuje jméno Artemisia repens, vyznačují se poněkud menšími úbory: takové rostliny byly zavlečeny i na Slovensko (např. do přístavů v Bratislavě a Komárně) i na Moravu (např. do Brna) a do Čech (poslední záznamy jsou z Prahy a od Kuřívod z doby kolem roku 2000).

Artemisia austriaca
Artemisia austriacaArtemisia austriaca
Artemisia austriaca

Fotografovala Alena Vydrová, dne 23. 8. 2021 (Rakousko, Burgenland, Neusiedl am See, Kalvarienberg).