Syn.: Achillea dracunculus hort. ex Steud., Artemisia aromatica A. Nelson, Artemisia cernua Nutt., Artemisia changaica Krasch., Artemisia desertorum var. macrocephala Franch., Artemisia dracunculoides Pursh, Artemisia dracunculus Pursh, nom. illeg., Artemisia glauca Pall. ex Willd., Artemisia inodora Hook. et Arn., Artemisia inodora Willd., Artemisia nutans Pursh, nom. inval., Artemisia nuttalliana Besser, Artemisia redowskyi Ledeb., Draconia dracunculus (L.) Soják, Dracunculus esculentus Garsault, nom. inval., Oligosporus dracunculiformis (Krasch.) Poljakov, Oligosporus dracunculus (L.) Poljakov, Oligosporus glaucus (Pall. ex Willd.) Poljakov
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Artemisia dracunculus
Rozšíření: Druh má rozsáhlý areál, který se táhne od středního Ruska až po Dálný východ, a dále v západní části Severní Ameriky, od Aljašky na jih až po severní Mexiko. V ČR byl dosud vzácně zjištěn zplanělý, starší záznamy pocházejí z jihočeské Březnice a z jihomoravské Lednice, nyní byl zjištěn ve středních Čechách u Mělnické Vrutice.
Ekologie: V přirozených podmínkách roste v suchých trávnících, na březích řek, na okrajích křovin a lesů, občas i v polopouštích. V původním areálu, ale zejména v územích s druhotným výskytem, např. ve střední Evropě, se často objevuje na okrajích komunikací a v ruderální vegetaci.
Artemisia dracunculus
Popis: Vytrvalá, příjemně kořenitě vonící bylina s dlouhým plazivým oddenkem; lodyhy jsou 50–120(–150) cm vysoké, prutovitě větvené, lysé. Listy jsou poněkud dužnaté, celistvé, výjimečně pod vrcholem 3klané, kopinaté až čárkovité, 2–10 cm dlouhé a 0,2–1 cm široké, celokrajné nebo jemně pilovité; slabě lesklé. Úbory tvoří bohaté latovité květenství 15–45 cm dlouhé, někdy bývají nicí; zákrov je vejcovitý až kulovitý, 2–3 mm dlouhý, zákrovní listeny jsou široce kopinaté, bělavé, zelenavé nebo načervenalé, lysé, vnější na okraji s širokým blanitým lemem; okrajových květů bývá obvykle 7, samičích, květy ve středu úboru – bývá jich 11–14 – jsou oboupohlavné, funkčně samčí, mají světle žlutou korunu. Plody jsou válcovité nažky asi 1 mm dlouhé, chmýr chybí.
Využití: V Evropě se velmi dlouho pěstuje jako aromatická rostlina, proslulé je využití zejména ve francouzské kuchyni, kde se jím tradičně aromatizuje ocet. Vzhledem k tomu, že obsah silic při sušení rychle klesá, hlavní význam má používání čerstvé natě. Jiné využití měl v lidovém léčitelství, zejména jako prostředek proti nechutenství (výrazně podporuje tvorbu žluči) a proti střevním parazitům. V některých oblastech Střední Asie se používá dokonce jako krmivo pro dobytek.
Poznámka: Ve velkém areálu je dosti proměnlivý; hodnocení odchylek není dosud jednoznačně přijímáno. Pěstují se dva odlišné typy: tzv. francouzský, který je silněji aromatický, ale rozmnožuje se pouze vegetativně, a tzv. ruský, který tolik nevoní, zato se snadno množí semeny.
Artemisia dracunculus
Artemisia dracunculus
Artemisia dracunculus
Fotografováno dne 10. 9. 2015 (Mělnická Vrutice).