Syn.: Artemisia petrosa Fritsch., nom. illeg., Artemisia petrosa subsp. carpatica Borza, Artemisia spicata auct. non Wulfen ex Jacq.: Wahlenb., Artemisia villarsii Godr. et Gren.
Čeľaď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité / astrovité
Artemisia eriantha
Rozšírenie: Vyskytuje sa v Pyrenejách, juhozápadnej časti Álp, centrálnych Apeninách, Západných a Južných Karpatoch, v horách Kosova, Bosny a Hercegoviny, severného Grécka a Bulharska (Pirin a Rila).
V ČR nerastie. Na Slovensku len v Západných, Vysokých a Belianskych Tatrách, pomerne vzácne. Na poľskej strane Tatier je druh známy iba z 5 lokalít.
Ekológia: Rastie na vápencových (tiež mylonitoch) skalách a skalných štrbinách, na holiach, zriedkavejšie aj sutinách v (supramontánnom) subalpínskom až subniválnom stupni. Vyžaduje vlhké, zásadité, kamenité, humózne pôdy. Kvitne od júla do septembra.
Artemisia eriantha
Opis: Trváca, hodvábne plstnatá rastlina vysoká do 25 cm. Podzemok krátky, viachlavý. Byle vystúpavé, nerozkonárené, listnaté. Stopkaté prízemné listy ružicovité sú v obryse široko deltoidovité, 2 × 3-zárezové, s kopijovito čiarkovitými úkrojkami širokými 1–2 mm, dolné byľové listy obrátene vajcovité, zúžené do listovej stopky, vpredu 3-úkrojkové, horné viac menej jednoduché, prechádzajúce do listeňov. Súkvetie je ± jednostranný, jednoduchý strapec, vajcovito guľovité úbory majú do 7 mm v priemere, dolné stopkaté a ovisnuté, horné sediace, zákrov 3–4,5 mm, listene vajcovité až obrátene kopijovité, sivo vlnaté, široko blanito obrúbené, vnútorné tmavohnedo obrúbené, kvety po 25 až 50, žltkasté, hore vlnaté.
Artemisia erianthaArtemisia eriantha
Ohrozenie a ochrana: Nepatrí medzi druhy priamo ohrozené ľudskými aktivitami vzhľadom na ťažisko výskytu v horských, ťažko prístupných biotopoch. Na Slovensku je palina skalná zaradená medzi málo dotknuté (LC) druhy a je zákonom chránená. Chráneným druhom je i v Rumunsku.
Poznámka: Karpatské populácie bývajú priraďované aj k taxónu A. petrosa subsp. carpatica Borza, ktorý je pokladaný za karpatský endemit. Otázka nie je dosiaľ uspokojivo vyriešená.
Artemisia eriantha
Foto: 25. 7. a 3. 8. 2006 (Slovensko, Belianske Tatry).