Syn.: Artemisia grata Wall.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité

Artemisia indica

Rozšíření: Roste v jižní a východní Asii od Indie po Thajsko, severní Čínu a Koreu, také v Japonsku; někdy se uvádí i z Malajsie a Indonésie, není jednoduché rozlišit primární výskyt od sekundárního. V areálu se rozlišuje několik poddruhů, resp. variet; názory na jejich klasifikaci se ovšem různí.

Ekologie: Stanovištěm jsou různá druhotná stanoviště, okraje cest, křovinaté meze apod. Vystupuje do nadmořské výšky až 3000 m.

Artemisia indica

Popis: Obvykle krátkověká vytrvalá bylina, méně často jednoletka, dorůstá výšky 0,8–1,5 m; oddenek je plazivý; lodyhy jsou jednotlivé, rýhované, krátce plstnaté, bohatě větvené. Listy jsou střídavé, 1–2krát peřenodílné až peřenosečné, jejich úkrojky jsou kopinaté až čárkovité, zubaté, na vrcholu obvykle zašpičatělé; dolní listy jsou 6–12 cm dlouhé a 3–8 cm široké, s 3–4 páry úkrojků. Úbory tvoří latu; listeny jsou jednoduché nebo trojdílné; zákrov je elipsoidní, vejcovitý až zvonkovitý, 3–4 mm dlouhý, řídce chlupatý až olysalý; květů je v úboru 15–20, žlutavých, okrajových samičích je 5–10, oboupohlavných v centru je 8–12. Nažky jsou elipsoidní až obvejcovité, asi 1,2 mm dlouhé, hnědé.

Využití: Podobně jako jiné pelyňky je i tento druh oblíben v lidovém léčitelství pro své antiseptické účinky, kladný vliv na činnost žaludku a střev i jako prostředek proti střevním parazitům. Na druhé straně může vyvolávat alergické reakce na pokožce.

Artemisia indica
Artemisia indica
Artemisia indica

Fotografováno dne 21. 1. 2019 (Indie, Kérala, Munnar).