Syn.: Artemisia maritima subsp. monogyna auct. non (Waldst. et Kit.) Gams., Artemisia monogyna auct. non Waldst. et Kit., Artemisia santonicum subsp. monogyna auct. non (Waldst. et Kit.) Dostál
Čeľaď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité / astrovité
Artemisia santonicum subsp. patens
Rozšírenie: Taxón má v Európe centrum rozšírenia v Panónskej nížine, kde sa vyskytuje od Rakúska a južného Slovenska na západe cez Maďarsko a Srbsko do Rumunska, na juh do severovýchodnej časti Balkánu, do Grécka a Turecka, smerom na východ na Ukrajinu, európskej časti Ruska po Arménsko a Kazachstan.
V Českej republike nerastie. Na Slovensku bolo známych relatívne veľa lokalít na Podunajskej nížine, z ktorých väčšina zanikla, omnoho vzácnejší bol výskyt na Východoslovenskej rovine, kde je v súčasnosti na hranici vyhynutia.
Ekológia: Rastie na lúkach a pasienkoch, vyžaduje zjari vlhké, v lete silne vysychavé, výživné, zásadité, ťažké pôdy s vysokým obsahom solí, je obligátny halofyt, typický predstaviteľ slaných stepí. U nás iba v najteplejších nížinách do 120 do 130 m n. m. Kvitne neskoro, v auguste až októbri.
Artemisia santonicum subsp. patens
Opis: Trváca rastlina vysoká 20–40 cm. Podzemok trsnato rozkonárený s početnými ružicami. Byle na báze drevnaté, lysé, priamo odstávajúco rozkonárené, niekedy na koncoch dolu sklonené. Listy uškato stopkaté, sivo plstnaté, v obryse široko vajcovité, 2–3× perovito strihané, s čiarkovitými až 8 mm dlhými segmentami, čepeľ dolných listov 10–20 × 7–15 mm. Úbory v metline, sediace, vnútorné listene zákrovu 1–1,5 mm široké, červenkasté kvety v terči dlhé 2–2,5 mm.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku v súčasnosti ohrozený taxón, ktorý sa vyskytuje iba vo zvyškových populáciách na zlomku svojich pôvodných lokalít. Je navyše akútne ohrozený úbytkom vhodných biotopov, keďže slaniská je na Slovensku možné považovať za najohrozenejší biotop vôbec. Po priamom zničení takmer všetkých slovenských slanísk sú ostávajúce výskyty ohrozené predovšetkým sekundárnou sukcesiou po zániku tradičného využívania lokalít pasením. Populácia na Východoslovenskej rovine je obmedzená na posledných niekoľko metrov štvorcových. Palina slanomilná rozložitá je na Slovensku zaradená medzi ohrozené (EN) a zákonom chránené druhy. Tiež je zaradená do Červenej knihy vyšších rastlín SR a ČR.
Poznámka: Ako ostatné halofyty aj palina slanomilná je na Slovensku veľmi ohrozeným druhom s neistou vyhliadkou do budúcnosti. Za pretrvávania súčasného stavu sa v dohľadnej dobe ocitne na pokraji vyhynutia.
Artemisia santonicum subsp. patensArtemisia santonicum subsp. patens
Artemisia santonicum subsp. patensArtemisia santonicum subsp. patens
Foto: 23. 9. 2004, 13. 9. 2005, 22. 9. 2008 a 9. 5. 2009 (Slovensko, Podunajská rovina).