Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Artemisia tournefortiana
Rozšíření: Jádro původního areálu leží ve střední Asii, kde roste v Kazachstánu, Uzbekistánu a Turkmenistánu. Přesahuje ale také do Ruska k jižnímu okraji Uralu, na jih do Afghánistánu, do severního Íránu, nejdále na západ do Ázerbájdžánu a Arménie. Byl zavlečen do Evropy, kde je znám od Francie po Polsko. V ČR byl poprvé zjištěn v roce 1964; od roku 1969 je stabilně nalézán v Brně a okolí.
Ekologie: V původním areálu je součást nezapojené vegetace na suchých pastvinách. V Evropě roste především na rumištích, byl ale pozorován i na říčních navigacích.
Artemisia tournefortiana
Popis: Jednoletá, málo aromatická bylina; lodyha je prutovitá, přímá, často nevětvená, 50–220 cm vysoká, lysá nebo jen řídce chlupatá, v horní části rýhovaná. Listy jsou střídavé, řapíkaté, na bázi ouškaté, čepel je přetrhovaně peřenosečná, v obrysu eliptická, 8–20 cm dlouhá a 5–13 cm široká, úkrojky posledního řádu jsou kopinaté, až 2,5 cm dlouhé, špičaté, na okraji oddáleně ostře zubaté. Úbory tvoří staženou latu, jejíž postranní větve jsou krátké, přitisklé k vřeteni květenství; listeny jsou jednoduše peřenosečné, nejvyšší až celistvé; pilovité nebo zubaté; úbory jsou kulovité až vejcovité, 2,5–3 mm dlouhé; zákrovní listeny jsou lysé, vejčité až kopinaté, blanitě lemované; okrajové květy jsou samičí, s vyniklými bliznovými rameny, středové květy jsou oboupohlavné, s bliznovými rameny nevyniklými. Nažky jsou protáhle vejcovité, asi 1 mm dlouhé, poněkud zploštělé, mělce rýhované; chmýr chybí.
Poznámka: Nálezy v ČR mají s největší pravděpodobností souvislost s dovozem surové vlny ze zemí bývalého Sovětského svazu. V Brně však tento pelyněk zdomácněl; ohnisko jeho výskytu je v širším okolí bývalého závodu Vlněna, ale byl zjištěn i podél řek Svitavy a Svratky.
Artemisia tournefortiana
Artemisia tournefortianaArtemisia tournefortiana
Artemisia tournefortiana
Artemisia tournefortiana
Fotografováno dne 4. 9. 2018 (Brno, Nové Sady).