Syn.: Artemisia filaginoidea Stechm., Artemisia maritima subsp. vallesiaca (All.) Hegi, Artemisia vallesiana Lam., Seriphidium vallesiacum (All.) Soják, Seriphidium vallesianum (Lam.) Y. R. Ling
Čeľaď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité / astrovité
Artemisia vallesiaca
Rozšírenie: Druh endemitom suchých, kontinentálnych údolí centrálnych Álp v údolí Valais v Švajčiarsku, Valle d’Aosta v Taliansku a priľahlej časti Francúzska.
Ekológia: Druh reliktných stepných trávnikov na bázických substrátoch (bridlice, vápence, dolomity) v kolínnom až montánnom stupni. Väčšinou na skalkách a miestach s menej zapojenou vegetáciou. Kvitne v auguste až septembri.
Artemisia vallesiaca
Opis: Aromatická, 20–40 cm vysoká, krátko bielo chlpatá bylina s drevnatou bázou a vystúpavými stonkami. Listy 2–3-krát nepravidelne strihané, bazálne so stopkou dlhou do 3 cm, úkrojky okolo 0,5 mm široké, stonkové listy sediace. Súkvetie je metlinovité, zložené z postranných strapcov, úbory početné, v priemere 2–3 mm veľké, dlhšie než široké, so žltými trubkovitými kvetmi. Plodom sú drobné nažky.
Ohrozenie a ochrana: V Červenom zozname Švajčiarska je v kategórii potenciálne ohrozených (NT).
Poznámka: Druh Artemisia vallesiaca patrí do príbuzenského okruhu Artemisia maritima agg. Druhy tohto agregátu sú halofilné alebo kontinentálne (a medzi nimi tiež niektoré halofilné), napr. Artemisia santonicum, ktorá zasahuje do strednej Európy na Slovensko, do Rakúska a Maďarska. Artemisia vallesiaca predstavuje významný reliktný prvok, ktorý – v podobe samostatného, mladého druhu – prežil vo vysoko kontinentálnych podmienkach vnútroalpských údolí ako pozostatok chladnej glaciálnej stepi, spolu s ďalšími významnými kontinentálnymi druhmi, ku ktorým patria Festuca valesiaca, Ephedra distachya subsp. helvetica, Astragalus exscapus, Dracocephalum austriacum, Thalictrum foetidum a ďalšie. Agregát Artemisia maritima je niektorými súčasnými bádateľmi radený do samostatného rodu Seriphidium, ktorý sa od paliny (Artemisia sensu stricto) líši odlišnou stavbou úborov, ktoré obsahujú všetky kvety morfologicky rovnaké, obojpohlavné; úbory druhov rodu Artemisia sensu stricto majú uprostred kvety obojpohlavné alebo funkčne samčie, zatiaľ čo okrajové kvety – s odlišne stavanou korunou – sú samičie.
Artemisia vallesiaca
Artemisia vallesiaca
Artemisia vallesiaca
Foto: 30. 8. 2012 (Švajčiarsko, údolie Valais, okolie mesta Sion).