Artemisia z Halikarnassu žila kolem roku 350 př. n. l. Vládkyně v Halikarnassu.

Byla dcerou Hecatomna, perského satrapy a zakladatele dynastie vládnoucí více méně samostatně v Karii (jihozápad Malé Asie, na území dnešního Turecka) od začátku 4. století př. n. l. Sestra a manželka krále Mausola (vládl 377–353 př. n. l.), která vládla po jeho smrti v letech 353–351 př. n. l. a nechala mu postavit hrobku uznávanou jako jeden ze sedmi divů antického světa, tzv. mauzoleum v Halikarnassu (dnes Bodrum). Vládla pouze dva roky a nedožila se dokončení mauzolea.

Prý se vyznala v lékařství, proto byla na její počest pojmenována léčivá rostlina Artemisia, pelyněk. Druhá teorie však uvádí, že rostlina byla pojmenována podle řecké bohyně Artemis. Jméno rostliny se používalo již v antice.
Pelyněk