Čeleď: Araceae Juss. – árónovité
Arum italicum
Rozšíření: Vyskytuje se v celém Středozemí i Makaronésii. Druh je dosti variabilní, v areálu se rozlišuje několik poddruhů (v Makaronesii např. A. i. subsp. canariense).
Ekologie: Roste ve světlých lesích, na křovinatých svazích i v ovocných sadech.
Popis: Vytrvalá bylina s podzemní hlízou, 60(–100) cm vysoká, listy řapíkaté, střelovité, 20–35 cm dlouhé, zelené nebo i s výraznější bělavou žilnatinou. Toulec až 40 cm vysoký, vně nažloutý, uvnitř bělavý nebo nažloutlý, palice žlutá, přibližně do 1/3 délky toulce, kvete od dubna do května. Plodem jsou šarlatové bobule.
Arum italicum
Arum italicum
Využití: Árón italský je také oblíbená zahradní rostlina, která se hodí do větších ploch, protože poměrně značně plevelí. Listy raší již na podzim a u nás při krutějším průběhu zimy můžou namrzat. Rostliny se skvrnitými listy jsou pěstovány v zahradách jako forma pictum a i většina nabízených kultivarů patří do této skupiny.
Poznámka: V přírodě se vyskytují velice často formy výrazně bíle znamenané – jejich skvrny vznikají vzduchem vyplněnou mezerou mezi pokožkou a parenchymem – a vzácněji také rostliny s malými černými skvrnami. Často se na jedné lokalitě setkáme jak s rostlinami s čistě zelenými tak výrazně skvrnitými listy.
Arum italicumArum italicum
Arum italicumArum italicum
Arum italicum
Fotografováno dne 27. 4. 2007 (Lubomír Rak: Itálie, okolí Tivoli) a jaro 2005 (Pavel Sekerka: Botanická zahrada hlavního města Prahy).